• KUNDE: Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • CASE: VTFK – Visuell identitet
  • TAGS: Design, Digitalt

Metro Branding har hatt gleden av å utvikle ny visuell profil for den nye fylkeskommunen Vestfold og Telemark. Profilen er tatt i bruk fra 1. januar 2020. 

Vestfold og Telemarks nye profil skal posisjonere fylkeskommunen som en betydelig samfunnsutvikler blant innbyggere og samarbeidspartnere. Den skal skille seg ut og gi et tydelig fotavtrykk som vekker nysgjerrighet og begeistring, bidra til å bygge kultur og identitet internt, inspirere og motivere og være fleksibel og brukervennlig.

Metro Brandings lange erfaring, brede innsikt og kunnskap fra tidligere arbeid med flere fylkeskommuner var meget nyttig da vi med stor glød gikk løs på den komplekse oppgaven for Vestfold og Telemark.

For å skape den nye profilen arbeidet vi tett sammen med en prosjektgruppe hos kunden, og vi fikk mye inspirasjon fra egenskaper og særtrekk i de to tidligere fylkene.

I den nye visuelle profilen ligger blant annet visuelt konsept, merkearkitektur, hovedlogo og virksomhetsloger, fargepalett, typografi, en rekke prinsippskisser og spennende uttak, universell utforming på elementene og en brukervennlig digital designguide.

 

KONSEPTET:

Dualitet – kvaliteten av å være dobbel

Fylkesvåpenet er utgangspunktet for det visuelle konseptet. Det består av to heraldiske farger, to tydelige former (sirkel og firkant) og to symbolske motiver (akantus og Klåstadskipet).

Dualitet betyr to sider av samme sak – det kan være ytterpunkter som gjør noe komplett. Det kan også være forskjellige kvaliteter som sammen får en ny verdi. 

Vestfold og Telemarks «Dualitet» betyr et nytt, større og mer slagkraftig fylke!

Vi er svært fornøyd med samarbeidet vi har hatt med Metro Branding. De har gjort en strålende innsats i arbeidet med å lage Vestfold og Telemark fylkeskommunes nye visuelle profil. Det var en stor leveranse, men en trygg og god prosjektledelse har sørget foret meget godt resultat. Metro Branding er alltid positive, og når vi har kommet med hastebestillinger, har de snudd seg rundt. Vi takker Metro Branding for et svært godt samarbeid! Eva Susanne Drugg / Prosjektansvarlig og rådgiver Team kommunikasjon
Del denne casen:
Relatert: