Nye nettsider - One Brand Experience

GK ønsket å styrke sin posisjon i markedet ved å profesjonalisere arbeidet med kommunikasjon og markedsføring. Som en del av dette arbeidet ble Metro Branding koblet på for å utvikle nye og mer brukervennlige digitale plattformer.

Besøk nettsiden
Kunde
GK Norge

Veien mot «Ett GK»

Da GK utviklet ny konsernstrategi for perioden 2020-2025, ble det raskt tydelig at det ville bli behov for oppdaterte nettsider som skulle sikre økt synlighet og profilering av selskapet.

De forrige nettsidene presenterte et selskap med flere underselskap, ulike avdelingsnavn og ulike domener – i både Norge, Sverige og Danmark. Nye nettsider skulle gjenspeile den nye strategien om at selskapet fremover skulle fremstå som én totalteknisk entreprenør og servicepartner.

Kravene til nye nettsider

Metro Branding fikk i oppdrag å utvikle en nettside som skulle vise bredden i GK`s fagområder og geografiske lokasjoner, samtidig som den leverte en “one-brand experience”. Nettsiden skulle bli selve navet i GK sin digitale markedskommunikasjon og merkevarebygging, som ville kreve fleksibilitet til å imøtekomme landsspesifikke behov, innhold og kampanjer. Enkelhet var viktig for GK.

Helhetlig plan for alle kanaler

For at GK skulle lykkes med å profesjonalisere arbeidet med kommunikasjon og markedsføring var det viktig å få på plass en kanalstrategi som tydeliggjorde hvilke kanaler GK skulle jobbe med. Helt til slutt ryddet vi opp i GKs kanalstruktur for både Facebook og LinkedIn, slik at ny strategi også skulle reflekteres på disse plattformene. Med dette grunnlaget var det klart for at GK selv skulle kunne forvalte sitt eget kanalunivers, snakke målrettet med målgruppene sine – og engasjere de. Noe vi syns de løser helt glimrende!

MetroBranding var en veldig god partner for oss i denne prosessen. Med deres kompetanse, råd og veiledning følte vi oss både godt loset gjennom prosjektet og ikke minst er vi veldig fornøyd med sluttresultatet! Teamet vi jobbet med hadde en tverrfaglig tilnærming som sikret at vi fikk en moderne, brukertilpasset og fleksibel plattform som understøtter våre ambisjoner.
Sitat fra Guro Steine
Konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, GK
Vil du vite mer om dette prosjektet?
Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!