Rokea – tydelig identitet og mer personlighet

Rokea har hatt en spennende utvikling. Samtidig som selskapet vokste, ble det behov for en tydelig definert rolle, personlighet og identitet. Resultatet ble en retningsgivende merkeplattform og nye nettsider.

Kunde
Rokea

Rokea har en drøm om å revolusjonere næringslivet, i i hvert fall litt. Det viktigste er å ha det gøy på veien!

Den «nye» historien for Rokea

Rokea er et selskap i Fixel Holding, og et søsterselskap til tre elektrobedrifter med utgangspunkt i Oslo og Akershus. Ansatte i selskapet og søsterselskapene opplevde rollen til Rokea som uklar, formålet utydelig og at selskapet manglet en tydelig identitet og personlighet.

Oppgaven ble derfor å utvikle en merkeplattform som kunne tydeliggjøre rolle og funksjon, gjennom å utvikle en tydelig visjon, misjon og verdier, samt en tydelig merkevarehistorie – historien om hvem og hva Rokea er.

Med dette på plass, skulle vi også utvikle nye hjemmesider – som både kunne fortelle den «nye» historien til Rokea, og fungere i forbindelse med rekruttering og nyansettelser. Samtidig ønsket de en visuell oppgradering og en ny logo.

God prosess og mye energi

Tydeliggjøring og utvikling av visjoner og verdier er noe vi alltid gjør i tett samarbeid med kundene – og gjerne flere av kundens ansatte. Vi jobbet derfor tett med flere ansatte, og fikk innspill og diskusjoner fra flere, gjennom ulike faser.

Parallelt jobbet vi med utvikling av en ny logo og en ny visuell profil. Også her ble kunden involvert i hele prosessen, og resultatet ble en logo og en profil med en tydelig og sterk intern forankring – og et stolt eierskap til sluttproduktet!

Energien er på plass – nå skal det rocke for Rokea!

Rokeas egen bruksanvisning for merkevaren

Vi utviklet en egen håndbok der både visjon, misjon og verdier ble grundig forklart. Samtidig ble det laget en film for å få fram de ansattes forhold til Rokea.

Filmen fikk en sentral rolle på de nye hjemmesidene, som fikk en «total oppussing» og et langt  mer moderne preg, i tråd med det nye selskapets ambisjoner.

Sluttresultatet er nettsider som tydeliggjør hvem og hva Rokea er – både internt og eksternt. Ansatte har nå en tydeligere forståelse av selskapets rolle, ambisjoner, hvilke verdier de har og hva de betyr, samt hva slags selskap Rokea har satt seg som mål å bli. Med et mer moderne visuelt utseende er Rokea klar for å bygge stolthet internt og tydeliggjøre Rokeas ønske om å «gjøre ting bedre»!

Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!