Employer branding for Norlandia Care

Som en privat leverandør av helsetjenester, kjemper Norlandia Care ofte mot et offentlig ordskifte som maler private aktører som «helseprofitører». Dette skygger for den verdifulle omsorgen som leveres. For å belyse den positive innvirkningen Norlandias ansatte har hver dag, og vise det sanne bildet av de ansattes bidrag for bedre helsetjenester, ønsket Norlandia et employer branding-konsept for å gjøre seg attraktiv for nye medarbeidere.

Kunde
Norlandia Care

Løsning

Vi skapte «Human Influencers» – en employer branding-kampanje designet for å vise Norlandias ansatte som mer enn helsearbeidere; de er influencere som beriker livene til de de hjelper. Kampanjen inkluderte en rekke elementer for å vise frem de ansatte og hvordan de jobber som positive påvirkere.

Vi laget to typer filmer, den ene med ansatte stylet som influencere i lekne scenarier, for å få oppmerksomhet som #Humaninfluencers i målgruppen. Filmen over viser tre av disse filmene klippet sammen i en.

Vi laget også en serie med med ekte ansatte som deler innsikt i hvordan deres arbeid påvirker andre på en positiv måte. Ett eksempel på disse filmene ser du til høyre, med Fanny Sukken – som jobber som BPA i Norlandia.

Integrerte bilder og scener fra filmene i ble også brukt i annonser rettet mot potensielle jobbsøkere, publisert i lokale aviser og på sosiale medier.

«Human Influencers» gir Norlandia en mulighet til å forme om sitt image og fremme en dypere forståelse av sitt engasjement for kvalitet og medmenneskelighet i helsetjenester. Gjennom ærlige fortellinger og kreative fremstillinger, omdefinerer kampanjen hva det vil si å være en del av Norlandia, og bekrefter selskapets rolle som en verdifull aktør i helsesektoren.

Dette gjør vi for Norlandia Care

  • Strategi
  • Utviklet «Employer Value Proposition»
  • Konseptutvikling for kampanjen
  • Filmproduksjon i samarbeid med Ellevill
  • Performance Marketing
Konseptet #humaninfluencers feirer alle de fine folka i Norlandia Care og synliggjør den positive, indre motivasjonen som forener oss. Metro Branding satte seg grundig inn i bransjen og forsto raskt kompleksiteten i vår virksomhet. Gjennom prosjektet har de evnet å skapet trygghet for at resultatet skulle bli vellykket.
Morten Westby
Markedssjef hos Norlandia
Ønsker du å vite mer om denne kampanjen, eller har andre henvendelser?
Anette Holtan
Leder kundeopplevelse
anette@metrobranding.no
Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!