Posisjonering Bertel O. Steen

Bilbransjen er i stor endring. Bertel O. Steen ønsker å være i førersetet og søkte en partner som de skulle utvikle en langsiktig posisjoneringstrategi sammen med.

Kunde
Bertel O. Steen

Vi ble valgt som partner fordi vi hadde en god prosess og metodikk, og en kundesentrisk tilnærming. For å få fakta på bordet, ønsket vi å kartlegge kundebehov, oppfatninger og posisjoner i markedet, samt finne ut av hva markedet generelt tenker om fremtidens mobilitetsbehov. Vi gikk derfor både kvalitativt og kvantitativt til verks. Valg av ønsket posisjon ble besluttet på et empirisk grunnlag og naturligvis sett opp mot lønnsomhet og vekst i de ulike segmentene.

For å komme frem til en godt resultat jobbet vi aktivt i workshops med prosjektgruppen, og hadde diskusjoner og presentasjoner underveis med styringsgruppen og forankring i styret. Parallelt med dette var vi også opptatt av å gi god informasjon til ansatte. Å bygge merkevare handler om å bygge en kultur som støtter oppunder ønsket posisjon og veivalg, slik at det er samsvar med hva kundene forventer og hva de får.

En viktig del av strategiarbeidet har også vært å definere en tydelig merkearkitektur: å sette en god struktur på hvilken frihetsgrad dagens portefølje av selskaper, avdelinger, forretningsområder og nye produkter og tjenester skal ha i forhold til morsmerket.

Har du spørsmål om posisjonering? Ta kontakt med Cathrine
Cathrine Stensland
Administrerende direktør
cathrine@metrobranding.no
Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!