• KUNDE: Vestfold fylkeskommune
  • CASE: Design og kommunikasjon
  • TAGS: Design, Kommunikasjon

OPPGAVEN:

Fylkeskommunen har behov for å kommunisere tydelig overfor både interessenter og innbyggere. Metro Branding har utviklet den visuelle identiteten, nettsidene og bistått med å gjøre kompleks informasjon tilgjengelig og brukervennlig.

LØSNING:

Revitalisert visuell profil. Bruk av farger for tydelig navigasjon. Infografikk og ikoner for å forenkle kompleks informasjon. Fotoopptak av mennesker og miljø til bruk i digitale medier, brosjyrer og rapporter.  

Viktige samfunnsoppdrag må kommuniseres tydelig og enkelt for å nå frem. Det har vi lykkes med på en rekke prosjekter for fylkeskommunen Kjartan Høvik / Client Director, Metro Branding
Spørsmål om dette?
Kontakt Kjartan:
foto
Del denne casen:
Relatert: