• KUNDE: PostNord
  • CASE: Content marketing
  • TAGS: Foto og film, Kommunikasjon

OPPGAVEN:

PostNord i Norge ønsket å styrke kjennskapen til, og kunnskapen om, selskapets rolle som samarbeidspartner og rådgiver innen logistikk – for både eksisterende og fremtidige kunder. De ville også bygge en sterk intern stolthet og styrke tilhørigheten for alle ansatte i hele landet.

 

Metro Branding utvikler innhold og designer PostNords kundemagasin Tempo og internmagasinet Innsyn/PostNord News i Norge. Vi har også utviklet maler for nyhetsbrev, produksjon av løpende innhold, samt tekst, foto og film på både digitale og analoge flater.

Tempo er PostNords kundemagasin – et fagblad med relevante reportasjer om trender og utvikling innen transport og logistikk, industri og handel, og med nyheter og informasjon om PostNords løsninger for å gi kundene en enklere hverdag.  Magasinet produseres i samarbeid med svenske Spoon Publisher.

Innsyn er en intern kulturbygger med relevante reportasjer og nyheter om PostNord og medarbeiderne i selskapet. Fra og med høsten 2016 er magasinet erstattet av PostNord News i avisformat, men med samme oppgave. PostNord News produseres i samarbeid med Spoon Publisher.

Å formidle de gode historiene er viktig for PostNord. Det skandinaviske samarbeidet vi har på content marketing, med et byrå i Stockholm, fungerer bra! Roy Pedersen / Content Manager, Metro Branding
Spørsmål om dette?
Kontakt med Roy:
foto
Del denne casen:
Relatert: