• KUNDE: NKI
  • CASE: NKI – Visuell identitet og kommunikasjon for Norges største fagskole
  • TAGS: Design, Digitalt, Strategi, Foto og film

Bakgrunn

Skolene NKI og Treider har slått seg sammen til én merkevare, NKI og har sammen med Metro Branding utviklet ny merkevarestrategi og tone of voice. Den nye strategien skal sørge for at NKI vinner konkurransen om studentene og imøtekomme fremtidens kompetansebehov.

Oppgave

Tusenvis av nordmenn har tatt fagutdanning, omskolert seg eller fått generell studiekompetanse hos NKI. Likevel har skolen lav kjennskap og det er generelt lite kunnskap blant befolkningen om hva ulike skoler faktisk tilbyr. Nye NKI skal derimot styrke sin posisjon i fremtiden, og sørge for at studentene får kompetanse som etterspørres i arbeidsmarkedet. Så hvordan skal NKI skille seg fra konkurrenter, og gå fra en identitet som er anonym og kjølig til minneverdig, attraktiv og inspirerende?

Løsning

Et bredt faglig team har arbeidet med den nye identiteten til NKI. Både sjefsdesigner, animatør og UX-designere var involvert for å sikre at logoen fungerer optimalt på alle bruksområder – særlig digitalt. NKI har fått en identitet som er karakteristisk, leken og energisk. Fargepaletten gir store kombinasjonsmuligheter, og skiller seg ut blant konkurrentene. Bokstavene N-K-I, er kjernen i identiteten og brukes som dekorelementer både statisk eller dynamisk, i logoform eller trukket ut i egen illustrasjonsstil. Fotomanér får frem mennesket og livet, og skal være motiverende og personlig. Den nye visuelle identiteten representerer verdiene til nye NKI og som vil hjelpe skolen med å attrahere mange nye studenter i fremtiden! Se video med ny visuell profil for NKI.

Del denne casen: