• KUNDE: JOTUN
  • CASE: Jotun corporate identity
  • TAGS: Design

OPPGAVEN:

Jotun hadde behov for å rydde opp og skape en helhetlig visuell identitet world wide. Med sine 8000 ansatte verden rundt er det viktig for Jotun å ha en tydelig og konsekvent corporate identity manual.

LØSNINGEN:

En strukturert arkitektur for hvordan Jotun skulle signere på produktmerkevarenivå og corporate nivå ble først definert i prosjektet. Derfra ble dekorelementer, maler for brosjyrer, annonser, postalia, bildekor, flagg, osv. utviklet.

RESULTATET:

Etter grundig testing av alle filer verden rundt ble prosjektet vedtatt og godkjent i 2010. Metro Branding laget både en quick reference-guide i trykt versjon, samt definerte innholdet og alle filer til webbasert corporate identity-guide på www.jotun.com. Vi gjør viktige justeringer årlig slik at regelverk alltid blir løpende oppdatert.  

Dette var et omfattende og spennende arbeid som krevde god struktur, tydelige guidelines og et mangfold av templates. Kari Steinnes Christoffersen / Senior Designer/partner, Metro Branding
Spørsmål om dette?
Kontakt Kari
foto
Del denne casen:
Relatert: