• KUNDE: Haugesund Filmfestival
  • CASE: Kommunikasjonsplattform for Haugesund Filmfestival
  • TAGS: Kommunikasjon, Strategi

OPPGAVEN:

Den norske filmfestivalen i Haugesund har mange og veldig forskjellige målgrupper. Filmfestivalen er møtested for norsk og nordisk filmbransje, så vel som det allmenne publikum. Festivalen er ledende på sitt felt, og anerkjent som en viktig institusjon i norsk film- og kulturliv med stor gjennomslagskraft.

Filmfestivalen i Haugesund ønsket å øke kjennskapen til hva festivalen er og står for og ha en kommunikasjonsstrategi som rettesnor og arbeidsverktøy for alle som har ansvar for å forvalte merkevaren og kommunikasjon med omverden.

LØSNINGEN:

Metro Branding laget kommunikasjonsstrategi for festivalen sammen med nøkkelpersoner i festivalstaben og styret. I prosessen identifiserte vi viktige kommunikasjonsutfordringer og etablerte en felles plattform for kommunikasjonsarbeidet.

RESULTATET:

Haugesund filmfestival har fått en kommunikasjonsstrategi som et nyttig verktøy i kommunikasjons- og markedsarbeidet.

Spørsmål om dette?
Kontakt Cathrine:
foto
Del denne casen:
Relatert: