• KUNDE: Flyktninghjelpen
  • CASE: Intern kommunikasjonsstrategi for Flyktninghjelpen
  • TAGS: Strategi, Kommunikasjon

OPPGAVEN:

Rekordmange mennesker er i dag på flukt fra krig og forfølgelse. I 2016 hjalp Flyktninghjelpen 6,8 millioner mennesker på flukt over hele verden. Flyktninghjelpen har som ambisjon å være den ledende flyktningorganisasjon i vanskelig tilgjengelige områder.

Som mange andre gjennomgår Flyktninghjelpen store omstillinger der kommunikasjon er et suksesskriterium. Med 6000 ansatte spredt i over tretti land, med varierende tilgang på internett og digitale plattformer, hadde Flyktninghjelpen behov for en strategi for å sikre god og effektiv internkommunikasjon.

 

 

LØSNINGEN:

Metro Branding la opp til en strategiprosess med stor grad av involvering. På den måten sikret vi et godt kunnskapsgrunnlag og bredt eierskap til strategien. Dette vet vi er viktig for implementering.

Gjennom workshoper identifiserte vi hovedutfordringer og utarbeidet mål og prinsipper for internkommunikasjon. Vi kartla offisielle og uoffisielle kanaler som brukes til internkommunikasjon, avdekket utfordringer knyttet til digitale plattformer som Workplace og Share Point/Office 365 og la det prinsipielle grunnlaget for kanalstrategien.

 

RESULTATET:

Flyktninghjelpen har fått en strategi som gir tydelige føringer for internkommunikasjon og tiltak som er nødvendige for å nå målene.

Strategien skal implementeres i alle deler av organisasjonen og vil bidra til bedre informasjonsflyt, effektiv kommunikasjon på tvers i organisasjonen og større grad av involvering i utviklingsprosesser.

Strategien er også et verktøy for å bygge en sterk kultur for deling og samhandling, noe som er viktig for at Flyktninghjelpen skal nå sine mål.

Spørsmål om denne casen?
Kontakt Cathrine:
foto
Del denne casen:
Relatert: