• KUNDE: GLAVA
  • CASE: Ny merkevare
  • TAGS: Strategi, Design, Kommunikasjon

Bakgrunn

Hvordan lager man egentlig en ny merkevare? Glava Isolasjon, Weber og Gyproc er hver for seg tre kjente merkevarer på norske byggeplasser. Felles for dem, er at de alle har den franske giganten Saint-Gobain på eiersiden. Etter at Saint-Gobain overtok eiermajoriteten i Glava Isolasjon for et par år siden, ble det i 2018 klart at de tre merkevarene skulle samles under én felles paraply.

Utfordringen/oppgaven

Hvordan få en «one face to market» som styrker felles tilhørighet, samtidig som merkevarene fortsatt har en selvstendig identitet? Hva skal en eventuell overbygning hete? Og ikke minst: Hvordan sikre at endringene gjøres på en måte som virker logisk og fornuftig for kundene? 

Løsningen

I 2018 fikk en svært engasjert gjeng med representanter fra de tre virksomhetene i oppdrag å beskrive de tre merkevarenes identitet. Prosessen ble ledet av oss i Metro Branding, og output ble en solid forankret «brand stamp» for hver av de tre. Med dette som utgangspunkt, ble den videre jobben å finne fellesnevnerne. Hva skal kjennetegne trekløveret; hva kan de fronte i fellesskap? Hva er relevant for kundene?  Gjennom de interne prosessene ble det raskt klart at det var en rekke fellesnevnere som alle kunne stille seg bak.  

Samtidig ble også kundene rådført, gjennom fokusgrupper og kvantitative analyser. Der ble det fort avdekket at det var fornuftig å samle de tre merkevarene under GLAVA-navnet. GLAVA® er en velkjent merkevare i det norske markedet, med assosiasjoner som intuitivt oppsummerer det de tre merkevarene har til felles. Begrepet «GLAVA-familien» etablerte seg raskt internt, og dette er siden tatt ut også i den eksterne kommunikasjonen.

I 2019 har Metro Branding og GLAVA® utarbeidet ny merkevarestruktur, en ny visuell profil, et felles kommunikasjonskonsept, reklamefilm, PR og redaksjonelt innhold og en lanseringskampanje for den nye GLAVA-familien.

Resultater

Den nye GLAVA-familien ble «avduket» under Bygg Reis Deg, oktober 2019. For første gang sto de tre tidligere selvstendige merkevarene på samme stand under messen. Standen var designet i GLAVAs nye profil, og samtidig ble et også sluppet en lanseringskampanje rettet mot de viktigste målgruppene. Den nye GLAVA-merkevaren har raskt fått et fotfeste i kjernemålgruppene. Den videre implementering vil fortsette utover i 2020.

Del denne casen:
Relatert: