• KUNDE: DNB Eiendom
  • CASE: Kommunikasjonskonsept og virkemidler
  • TAGS: Strategi, Design, Digitalt, Kommunikasjon

OPPGAVEN:

Metro Branding gjennomførte fokusgrupper og la det strategiske grunnlaget sammen med kunden. Basert på viktig innsikt utviklet vi et helt nytt konsept med en unik identitet og tydelige budskap samt en rekke virkemidler spisset mot målgruppene. 

LØSNINGEN:

Konseptet tok utgangspunkt i at "folk er forskjellige, det er boliger også". Filmer, animasjoner, profilannonser, vindusutstillinger, prospekter, brosjyrer, digitale elementer og poster ble utviklet. Nettsiden ble selvsagt også oppdatert og optimalisert. Vi utviklet interne filmer og et lanseringskonsept for ansatte i DNB Eiendom. 

RESULTATET:

Konseptet testet svært godt i målgruppen, og kategoriseringen fikk høy score på brukervennlighet.

Forbruker mener at DNB Eiendom fremstår mer attraktiv nå enn tidligere. DNB-meglere over hele Norge opplever at kommunikasjonen og  "verktøykassen" hjelper dem å vinne konkurransen om kundene og befeste sin posisjon som Norges ledende eiendomsmegler. 

Det er spennende å være kommunikasjonspartner for DNB Eiendom! De utfordrer oss på en rekke varierte oppdrag - fra strategi til digitale løsninger. Cathrine Stensland / CEO / Metro Branding
Spørsmål om DNB Eiendom?
Kontakt Cathrine:
foto
Del denne casen: