• KUNDE: ABAX
  • CASE: Kommunikasjonskonsept og kampanje
  • TAGS: Strategi, Kommunikasjon

Bakgrunn:

ABAX utvikler teknologiløsninger, for eksempel elektronisk kjørebok og er det raskest voksende telematikkselskapet i Europa. ABAX leverer IoT-løsninger som maksimerer verdien for kundene. 

Oppgaven:

I forbindelse med ABAX’ nye misjon “Solutions Provider for The Connected Workspace”, ønsket de å kommunisere dette på en enkel måte. Hva betyr dette internt for ansatte og hvordan bør det formidles eksternt til kundene. Derfor utviklet vi et kreativt kommunikasjonskonsept som skulle inspirere både internt og eksternt.   

Innsikt

Gjennom en rekke dybdeintervjuer med folk i ulike roller i bedriften, fikk vi innblikk i hva som var viktigst å vektlegge. Konkurrentanalyser ga oss også et bilde på hvordan andre aktører på den globale arenaen kommuniserer.

Løsningen

Vi utviklet merkevarekonseptet «Be that guy». Kampanjens etterlatte inntrykk er at gjør du som  «John» så blir du «That guy». Konseptet er kundeorientert og tar for seg kundens utfordringer og hvordan ABAX er løsningen. Konseptet rulles ut globalt der ABAX er til stede. Vi laget også et landingssted for kampanjen hvor kundecases skulle bidra til å dokumentere effekten. Formålet er å generere leads slik at salget til ABAX øker. Vi utviklet også nytt slagord for ABAX: «Simply connected».

Resultater

I Norge har vi benyttet programmatisk bannerannonsering, Facebook- og Linked In-annonsering samt Google ads. Vi har monitorert kampanjen og resultatene viser god trafikk til landingssiden. Besøkstiden var svært høy. Kampanjen var relevant og oppnådde en høy klikkrate på definerte konverteringsmål.

Del denne casen:
Relatert: