PR og kommunikasjon

Tradisjonell PR måles ofte i antall nyhetsoppslag og du slår deg på brystet når Retriever-rapporten viser at det har vært mye omtale god dekning. PR-verdi er mye mer enn det.

Vi bruker PR aktivt som en helhetlig del av marketing- og kommunikasjonsarbeidet. PR handler om å gjøre aktiviteter, events, ting som skaper oppmerksomhet og engasjement – som får både dekning og viral spredning.

PR-plan

Vi tenker alltid på hvordan vi skal få PR når vi utvikler konsepter og kampanjer. Hva skal til, hva får denne ideen til å spinne? Vi er også opptatt av hvordan vi kan påvirke den politiske agendaen. I kommunikasjonsstrategien og innholdsplanen legger vi opp løpet på hvilken stemme du bør ta i media og hvordan din virksomhet kan påvirke den politiske dagsordenen.