Hva er strategisk kommunikasjon?

Med strategisk kommunikasjon når du målene dine!

Hva er strategisk kommunikasjon?

Det er stor kraft i god kommunikasjon. Hva du sier hvor, når og hvordan skal ikke være tilfeldig.

God kommunikasjon er en suksessfaktor enten du skal lansere et nytt produkt, øke salget, lykkes med omstilling eller bygge ønsket kultur og omdømme. Når de fleste endringsprosjekter strander, er det fordi kommunikasjonen har vært for dårlig.

Les også: Internkommunikasjon på jobb - 5 tips!

Kommunikasjon med hensikt

Strategisk kommunikasjon handler om planlagt og målrettet kommunikasjon. Alle prosjekter fortjener en gjennomtenkt kommunikasjonsstrategi. Hvordan kan kommunikasjon bidra til å nå prosjektmålene dine?

Her er fem kommunikasjons-råd:

1. Ha et godt og treffende budskap!

Hva er hovedbudskapet? Hva skal alle involverte huske og drives av? Hvordan skal budskapet formes og formidles?

2. Tenk helhet

Kommunikasjonens mål, stil og tone må være i tråd med virksomhetens visjon og verdier. Involver medarbeiderne i utforming av strategien - det gir de eierskap.

3. Tilpass tiltak og virkemidler

Kjenn målgruppene dine og tilpass tiltak og virkemidler til deres behov og preferanser.

4. Planlegg

Planlegg når kommunikasjonsaktivitetene skal gjennomføres - og i hvilke kanaler. Hvem har ansvar for hva? Ikke glem et budsjett hvis noen av tiltakene koster penger. 

5. Husk å måle effekten!

Målinger er nyttige for å se om tiltakene virker som planlagt eller ikke. Og det gir deg mulighet til å justere og sette inn andre tiltak underveis.

Lykke til, og husk at et tydelig og enhetlig avtrykk i alle kanaler gir større kraft!
    

Lær mer om strategisk kommunikasjon på et av våre GRATIS merkevareseminarer. 

Relatert: