Kommunikasjonsstrategi

En kommunikasjonsstrategi er en overordnet plan med klare mål på hva dere vil oppnå, hvilke budskap du skal fokusere på og med hvilken stil og tone du skal formidle budskapet ditt.

Ikke minst også en god plan for hvilke kanaler du skal bruke for å nå ut med innholdet ditt (egne-, betalte- og fortjente kanaler) og hvem som er dine viktigste målgrupper.

La oss starte med dine forretningsmål og legge en god strategi for kommunikasjonen din – da kan vi jobbe ut de kreative ideene som oppleves relevant og gjør inntrykk på folk.

Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!