Bare PR gir god PR

Bare PR gir deg god PR - og må ikke glemmes.

Bare PR gir god PR

Content marketing og bruk av egne kanaler er viktig for å bygge et godt omdømme, men aldri undervurder kraften av PR.

Men er ikke det helt OK, da, å konsentrere innsatsen om content marketing, egne kanaler og kanskje en reklame på TV i ny og ne?

Nei, det er ikke det - fordi PR er noe av det som mest effektivt styrker merkevaren din. 

Hva er PR?

Det handler om fortjent omtale. Det styrker troverdigheten, bygger omdømmet og bidrar til påvirkning. Om omtalen kommer i redaksjonelle medier eller i sosiale medier, spiller for så vidt ingen rolle. Det handler om at du må engasjere og skape word of mouth. Det kommer ikke av seg selv. Det krever hardt arbeid og du må benytte deg av den rikelige verktøykassa som PR har.

PR er en essensiell del av kommunikasjonsmiksen, og må ikke glemmes. Særlig nå i «total bransjeglidningsåret» 2019, hvor silojobbing fases ut og virkemidler glir over i hverandre.

Resultatene kommer fordi målgruppen opplever at du har noe vettug å komme med, noe de vil dele med andre. Da lever du gjennom de vi stoler mest på – folka rundt oss.

For å oppnå det må du kjenne godt til målgruppen, trender og samfunnet. Tenk kreativt og identifiser mulighetsrommet mellom hva du kan og bør si eller gjøre, hva målgruppen vil høre og hva konkurrentene dine sier. Ikke minst må du ut i de kanalene der det er relevant å være til stede.

Les også: Metro Branding vokser i Oslo

Den verdifulle medieomtalen

Medieomtale er verdifullt, det er lakmustesten på om budskapet ditt er viktig for folk. Du nyter godt av troverdigheten til den frie presse, og journalistikkens troverdighet er fortsatt uslåelig, selv i 2019, da klikkagn og falske nyheter truer med å stjele den. God medieomtale krever imidlertid at du må gi, stille opp, og tåle å miste kontrollen.

For hvis uavhengig presse skriver godt og rett om deg, er det mer enn gull verdt.

Les også: Kåret til Norges 3. beste content marketing byrå

Den viktige testen

I dag er kanskje måten å jobbe med PR på annerledes enn før. Kanalspekteret er større og kravet til hva vi lar oss påvirke av høyere. Men hva PR kan føre til er fortsatt verdifullt, og må ikke glemmes.

Test deg selv neste gang du planlegger budskapet ditt: Egner det seg til fortjent omtale? Dersom svaret er ja, bør du jobbe videre med ideen, foredle og dulle litt med den.

Det kan bli gull verdt.


Lær mer om PR på vårt GRATIS merkevareseminar

Relatert: