Samarbeider med NORCE for å gi mikroplast-forskning bedre synlighet

Forskere i NORCE jakter løsninger som kan løse miljøutfordringer og øke den bærekraftige verdiskapningen nasjonalt og globalt. Bergens-institusjonens visjon er lidenskap for kunnskap – sammen for bærekraft. Vårt samarbeid med NORCE skal sikre gode, digitale brukeropplevelser, modernisere nettsidene, og øke synligheten i viktige forskningsprosjekter.

Slik jobber vi med synlighet i søk

Plast under lupen

Forskning på framveksten av mikroplast er et viktig prosjekt i porteføljen. Nå skal NORCE-forskerne finne ut hvor farlig mikroplast er for oss. Hvert eneste år havner 10 millioner tonn plastavfall i havet. Mye av dette løses opp i små biter, og blir til slutt mikroplast som kan bli redusert ned til en tusendels millimeter i størrelse, eller enda mindre.

Etablerer mikroplast-senter

En gruppe med 40 eksperter fra hele verden skal forske på miljøproblemet mikroplast. Rester av pakkeplast, tau, q-tips, trål-rester og pellets fra plastproduksjon, er bare noe av det som skylles på sjøen, og brytes ned til mikroplast. Det har ført til etableringen av North Atlantic Microplast Centre. Sparebanken Vest bidrar med midler til oppstart og en treårig satsing. Her skal det raskt etableres et ekspertnettverk for å jobbe målrettet med mikroplastproblemet. Senteret skal gradvis trekke til seg flere partnere og akselerere utviklingen i rett retning.

Styrker posisjonen som forskningsmiljø

NORCE er avhengig av et godt nettverk og en tydelig posisjon i markedet. Metro Branding bistår NORCE med redesign av nettsidene deres. De nye nettsidene skal innfri både bruker- og forretningsmål, og styrke NORCE sin posisjonering som forskningssenter, med bedre synlighet og økt brukeropplevelse.

  • Metro Branding bistår NORCE i utvikling av ny visuell profil for North Atlantic Microplast Centre. Nettsidene ble laget i samarbeid med Seeds Consulting. Samtidig utvikles et større prosjekt på hovedportalen www.norcereserach.no, hvor vi skal forbedre brukeropplevelsen.

 

Har du spørsmål om posisjonering og digital synlighet? Ta kontakt!
Espen Linna
Leder Teknologi og brukeropplevelse
espen@metrobranding.no