Merkevarestrategi

Merkevarestrategien er navet i bedriften, og bør være en viktig del av virksomhetsstrategien. Har du ikke en tydelig og oppdatert merkevarestrategi, blir resultatet av aktiviteter tilfeldig og merkevarestyrken svekket.

”Stuck in the middle” er velkjent for mange. Er du lik alle andre? Har kundene problemer med å skille deg fra konkurrenten? Blir du stadig presset på pris? Det å ta en tydelig posisjon, eller endre dagens posisjon, krever hardt arbeid, over tid. For å gjøre det, må vi identifisere hva som er viktig for markedet, hvordan konkurransesituasjonen er, hva som er dine virkelige konkurransefortrinn og hvordan du kan skape tilleggsverdi. Metro Brandings metodikk for merkevarestrategi hjelper virksomheter å tenke annerledes, bli unike og tydelige.

Fem tips til en god merkevarestrategiprosess:

  1. Spør dine kunder og målgrupper! Få vite sannheten gjennom markedsinnsikt før du starter.

  2. Involver en tverrfaglig gruppe i prosessen. Delta selv. Engasjer en ekstern fasilitator til å lede strategiarbeidet og sikre fremdrift. Da blir prosessen inspirerende og effektiv.

  3. Sett opp tydelige KPI-er: hva skal måles og hvorfor?

  4. Lag en tiltaksplan etter at merkevarestrategien er lagt. Da vet du hva du må gjøre for å komme dit du ønsker.

  5. Living the brand: Tren dine ansatte. Alle må få merkevaren under huden, hva det betyr i hverdagen for hver enkelt.

Vil du vite mer om merkevarestrategi?
Kontakt Kjartan:
foto
Relatert: