Bærekraft og samfunnsansvar

De fleste virksomheter er opptatt av bærekraft og det å vise samfunnsansvar. Mange har helt klare bevis for hva de gjør for å påvirke nasjonens mål om et klimanøytralt fotavtrykk, mens en del bedrifter lurer på hvordan de kan jobbe med bevisførselen og hvilke historier de kan fortelle.  Vi hjelper til med god rådgivning for å kommunisere bærekraft og tydelig ansvar.