Bærekraft og samfunnsansvar

De fleste virksomheter er opptatt av bærekraft og det å vise samfunnsansvar. Mange har helt klare bevis for hva de gjør for å påvirke nasjonens mål om et klimanøytralt fotavtrykk, mens en del bedrifter lurer på hvordan de kan jobbe med bevisførselen og hvilke historier de kan fortelle.  Vi hjelper til med god rådgivning for å kommunisere bærekraft og tydelig ansvar.

Metro Branding bistår gjerne med å analysere, diskutere og konkretisere spørsmål knyttet til bærekraft og hvordan du bør forholde deg til dette i arbeidet med å bygge merkevare. Vi tilbyr flere tjenester:

Analyse

God innsikt gir trygge valg. Metro Branding kan bistå med å utføre driverundersøkelser for å avdekke hva som er viktig for dine målgrupper. Vi kan også bistå med kvalitative undersøkelser (fokusgrupper, kundeintervjuer etc.) og konkurrentanalyse.

Rådgivning

På hvilken måte vil en aktiv bærekraftskommunikasjon påvirke bedriftens posisjon og merkevare? Det tar årevis med innsats for å bygge sterke merkevarer, og det krever i praksis at man må være tydelig på hva bedriften egentlig skal være kjent for. Spørsmålet er om «bærekraft» skal være en av disse få «utvalgte assosiasjonene» som målgruppen skal forbinde nettopp din merkevare med. Vi i Metro Branding bidrar gjerne med sparring og råd i denne diskusjonen.

Workshop

Metro Branding kan fasilitere workshops internt i din bedrift, der dette med bærekraft står på agendaen. Vi har lang erfaring og gjennomprøvd metodikk som gir tydelige «output» av workshopene.

Kommunikasjon

Hvordan fortelle historien – hvordan få frem et komplekst innhold på en forståelig måte? Hvordan kommunisere bevisene du har? Våre kommunikasjonsrådgivere kan bistå deg med å konkretisere din bærekraftshistorie, og ikke minst: Sørge for at riktige kanalvalg, slik at historien når ut til målgruppene.

Miljørapporter

Vi kan bistå med konsept, innhold og design, både analogt og digitalt.