Kultur

Slik lykkes du med employer branding

Ta employer branding på alvor. Det lønner seg.

Employer branding handler om å gjøre deg selv attraktiv som arbeidsgiver. Dessverre, og alt for ofte, starter behovet for et employer branding-konsept med et behov om å rekruttere nye folk og tiltrekke seg unge talenter. Det blandes sammen med et rekrutteringskonsept og fungerer som et kortvarig stunt uten forankring, hvor det kun er HR og kommunikasjonsavdelingen som er involvert.

Men Employer Branding handler om så mye mer. Det er langsiktig. Det krever god målgruppeinnsikt, integrasjon i selskapsstrategien, i HR-strategien og ikke minst i merkevarebyggingen. Vi må opp på overordnet nivå og ned i detaljene. Og stå i det over tid.

Kartlegg hvor dere står i dag

Definer identiteten din og hva dere ønsker å bli kjent for. Ønsker du å bli mest kjent for et sterkt fagmiljø, en høy sosial profil eller et gjennomgående grønt fotavtrykk? Eller en kombinasjon av disse? Du må prioritere hva som er det viktigste for din bedrift. Dette vil tiltrekke ulike kandidater og profiler.

 

Sett mennesket i sentrum

Finn ut av hva målgruppen din er mest opptatt av. Hva som engasjerer dem, hvilken drivkraft de har og hvilke kriterier som er viktigst ved valg av jobb. Dette gjelder både egne ansatte og de du ønsker å tiltrekke deg. Noen behov er viktig for de fleste arbeidstakere:

  • Vi søker tydelige arbeidsoppgaver og klare roller, bli sett og hørt, få konstruktive tilbakemeldinger, få anerkjennelse og føle at vi lykkes med å gjøre en god jobb.
  • Ledelsen må være til stede, tilgjengelig og profesjonell – og håndtere problemløsing på en god måte. Alle skal føle seg respektert for den man er. Åpenhet og takhøyde for å si sine meninger er viktig.
  • Utviklingsmuligheter er viktig for mange. Kompetansepåfyll, karrieremuligheter internt, tilstrekkelig med faglige utfordringer og det å få ansvar.
  • Rom for fleksibilitet! Det som tidligere var et frynsegode, er noe vi nå tar for gitt. Bedrifter som ikke legger til rette for fleksibilitet på arbeidsplassen taper terreng.

Utvikle medarbeiderløfte

Utvikle et medarbeiderløfte (Employer Value Proposition). Medarbeiderløftene viser hva som kjennetegner oss, og hvorfor vi er å foretrekke. Hva er vårt fokus (hvordan vi jobber, hvem vi er, hvor vi vil) og de viktigste attributtene. Tips! Fint å involvere organisasjonen. Metro kan bistå med å fasilitere prosessen.

Les også: Livet i Metro Branding

Cathrine Stensland i Metro Branding
Cathrine Stensland er byråleder i Metro Branding og har ledet flere employer branding-prosjekter.

Employer Branding = konkurransekraft

God bedriftskultur er en viktig årsak til at folk blir i et selskap i flere år, at ansatte engasjerer seg, tar initiativ og har en indre motivasjon. God bedriftskultur skaper et godt omdømme, og det tiltrekker både kunder og folk som ønsker å jobbe nettopp der. De virksomheter som har satt karriereprogram og kompetanseutvikling i system, og som synliggjør dette, har større konkurransekraft. Stor fleksibilitet krever tillitsbasert ledelse, klare mål og god oppfølging.

Lag en guide

For å være konsekvent over tid, er det smart å utvikle en Employer Branding Guide som inkluderer både verdiforslaget (EVP-plattform), merkevareplattformen til selskapet og beskrivelsen av EVP-konseptet. Alt handler om å formidle personligheten, fortelle deres unike historie og være tro mot ønsket kultur. Guiden vil bidra til at selskapet bygger en sterk merkevare og at folk jobber i samme retning. Dokumentet er først og fremst til intern bruk.

En kontinuerlig prosess

Employer branding er ikke en prosess med et endelig sluttresultat, men en kontinuerlig prosess og fokus i organisasjonen. Det krever bevisstgjøring på hva som skal trekkes frem og markedsføres, og at dette oppleves relevant og ektefølt av medarbeidere slik at det er samsvar mellom ord og handling.

Her er noen tips til hva du bør tenke på når du skal sette Employer Branding i system:

  • Utvikle en Employer Value Proposition plattform som er tuftet på målgruppens behov og bedriftens verdier.
  • Lag et kreativt og overordnet konsept på Employer branding slik at du har en knagg for all kommunikasjon internt og eksternt.
  • Du må skinne! Skille deg ut! Hva skal til for å vekke oppmerksomhet og gjøre deg kjent? Se deg selv utenifra og inn.
  • Hvordan omtaler du deg selv i egne kanaler, «hvilken tone of voice» gjennomsyrer språket og profilen din? Stemmer det overens med stemmen du utøver internt? Det er viktig tenke igjennom hva du formidler, men ikke minst hvordan du gjør det.
  • Synliggjøre bevis! Hvordan er det egentlig å jobbe i selskapet – få frem sannhetsvitner som kan bekrefte dette. Hvilke handlinger verdsetter vi internt. Vis frem sosiale aktiviteter som skjer, hvilke kolleger du får, godene som følger med og fortell om hvordan kan du kan være med å påvirke og sette spor.
  • Dokumenter verdiforslaget og konseptet i en Employer branding Guide.

Hva gjør Metro Branding?

Vi er en kunnskapsbedrift, en «people’s business». Derfor er det helt avgjørende å ha en god bedriftskultur, at vi har det gøy på jobb og at hver enkelt skal kjenne seg som en viktig del av laget. For da presterer vi på topp og får frem det beste i oss selv. Derfor jobber vi kontinuerlig med kompetanseutvikling, lagarbeid og gode prosesser fra oppstart til evaluering. Vi heier på hverandre, hjelper hverandre, bryr oss om hverandre, diskuterer og utfordrer slik at vi hele tiden blir bedre og at vi har det bra på jobb.

Vil du ha hjelp til employer branding? Kontakt Cathrine!
Cathrine Stensland
Administrerende direktør
cathrine@metrobranding.no
Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!