BrandBooster

Effektivt innsiktsverktøy for strategiske beslutninger

Innsikt om forbrukerne er helt avgjørende for effektiv og treffsikker merkevarebygging. I Metro Branding er vi opptatt av at så mange beslutninger som mulig skal være innsiktsbaserte når vi jobber med utvikling av merkevarer.

Men hvis vi skal være helt ærlige: Det er alt for mange beslutninger som til nå har blitt tatt på intuisjon og magefølelse. I praksis har det vært vanskelig å få forbrukerinnsikt inn i arbeidsprosessene, av to grunner: Tid og kostnad.

Agil innsikt når du skal bygge en sterk merkevare

Tradisjonelt har innsiktsarbeid krevd tunge prosesser. Det er ikke alltid virksomheter har mulighet til å sette løpende prosjekter på pause i flere uker og investere store summer for å få nødvendig forbrukerinnsikt på plass.

I praksis har derfor innsikt ofte blitt prioritert ned. I beste fall har det blitt gjort et grundig innsiktsarbeid i oppstarten av et prosjekt, som man i mindre grad har skjelt tilbake på i senere arbeidsprosesser. I verste fall har man stolt på magefølelsen.

Et helt nytt og unikt system for raskere markedsinnsikt

Vi har derfor etablert et system som gjør det mulig å innlemme forbrukerinnsikt i arbeidsprosessene våre på en enkel, smidig og kostnadseffektiv måte.

Systemet kalles BrandBooster fordi vi mener det vil akselerere utviklingen av merkevarene vi jobber med. Bedre innsikt vil gi bedre beslutninger.

Med BrandBooster kan vi hente inn grunnleggende strategisk innsikt om styrken og posisjonen til en merkevare. Vi kan fortløpende teste ulike merkevareelementer og kommunikasjonsuttak vi jobber med. Alt i løpet av noen timer og til en spiselig kostnad.

Les også: Innsiktsarkitektur – hva er det og hvorfor trenger du det?

Slik fungerer BrandBooster

BrandBooster består av et bibliotek av moduler som dekker ulike innsiktsbehov i merkevarearbeidet. Vi unngår kompliserte modeller og kartlegger fenomener som vi fra forskning vet har betydning for forbrukernes relasjon til en merkevare.

Vi samarbeider med aktører som Norstat og Ipsos om tilgang til forbrukerpaneler. Det betyr at vi raskt og effektivt kan hente inn innsikt Norge og Europa i løpet av svært kort tid.

Dashboard, benchmarking og rådgivning

Siden BrandBooster består av standardiserte moduler, får vi tilgang til innsikten umiddelbart i et brukervennlig dashboard. Vi setter resultatene inn i en større sammenheng ved å sammenligne mot databasen av tidligere tester – og våre rådgivere kommer med sine ekspertkommentarer for å sette funnene i kontekst.

Smidige prosesser – raskere beslutninger

BrandBooster er sanntids forbrukerinnsikt tilpasset agile arbeidsprosesser. Diskuterer vi posisjonering med en kunde, kan vi hente inn grunnleggende strategisk innsikt på et par timer. Kjører vi en designsprint kan vi teste ulike designretninger mens vi går til lunsj, og jobbe videre med dem når vi kommer tilbake. Vi kan pre-teste kommunikasjon mens vi sitter i klipperommet, gjøre endringer, og teste igjen.

Resultatet er at flere av beslutningene våre nå er innsiktsfunderte, flere prosesser innsiktsdrevne. Det blir det mer effektiv og treffsikker merkevarebygging av.

Dette får du kartlagt med BrandBooster

  • BrandStrength: Kartlegger viktige merkestyrke-parametre som penetrasjon, preferanse, betalingsvilje, familiaritet, differensiering, tillit og affinitet. 
  • BrandSalience: Kartlegger hvor mentalt tilgjengelig en merkevare er, i ulike kjøpssituasjoner eller brukssituasjoner (category entry points). 
  • BrandAssets: Kartlegger hvor gjenkjennelig og distinkt et merkeelement (som logo, symboler, farger, lyd) er. 
  • BrandPersonality: Kartlegger hvilken personlighet merkevaren (og konkurrerende merker) står for.
  • BrandRoles: Kartlegger hvilken rolle merkevaren (og konkurrerende merker) har i kategorien.
  • BrandTouchpoints: Kartlegger de viktigste merkevarebyggende kontaktpunktene mellom forbruker og merke. 
  • BrandConcept: Kartlegger gjennomslagskraften og etterlatt inntrykk til et reklameuttak (pre-testing). 
  • BrandCampaign: Kartlegger oppmerksomheten og kampanjeeffekten i løpet av, eller i etterkant av en kampanje. 
  • BrandMedia: Kartlegger rekkevidden og den potensielle påvirkningskraften av ulike mediekanaler for en merkevare. 
Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!