Fagprat

Digitalåret: Dette har vi lært!

Ett år har gått. Vi har endret atferd på nett og fått en kraftig dytt i digital modenhet. Hvordan har krisetiden utviklet oss? Her er 20 effekter.

Kriser krever sitt. Konkurransekraften er satt på prøve. Den fysiske handelen uteblir. Bryllup og konserter avlyses, og reiser utsettes. Kollektivtrafikken rammes og boligvisninger blir ikke det samme som før. Restaurantbesøk og uteliv har bare tidvis vært tilgjengelig for en god opplevelse. Når du ikke kan ta på menyen, hva gjør vi da?

Digital kreativitet er ess i erme

Mange har brukt tiden til å tenke nytt og handle raskt. Det har vært en rar tid, fylt av nyanser og store kontraster. Vi kan ønske oss tilbake, men må likevel se fremover. Den digitale kreativiteten er blitt et ess i erme for mange bedrifter. På innovativt vis har virksomheter utnyttet digitale muligheter og skapt nye brukeropplevelser.

Hvordan har de klart det?

Året det var så bratt

Vi har vipset for brød fra den lokale bakeren, og fått det kjørt til døra. Lokalbutikker er reddet av raske netthandelsløsninger og den store netthandelen har skutt til værs. Vi har senket terskelen for deltakelse i digitale møterom. Det fjerne er blitt det nære, bare over natta. Vi har streamet konserter og utforsket nærmeste drive-in-kino.

Skolehverdagen har krevd en bratt læringskurve for både elever, lærere – og foreldre. Hytteturer og jentekvelder ble desperat erstattet med Houseparty, og pubrunden ble vekslet inn i FIFA-challenge og Kahoot-kvelder. Friluftsliv på app er blitt en IT-aktivitet, stadig på Stolpejakt i marka.

Vi spør oss: Hvordan har samfunnet endret seg etter det? Svaret fra ekspertene er: Vi må regne med varige endringer og nye vaner.

Her er 20 digitale effekter av koronaåret:

1. Økt digital aktivitet (skjermtiden har økt med 4,5 timer i gjennomsnitt. Kilde: TV2).

2. Spart tid og sparte kostnader. Færre reiser har økt effektiviteten og utfordret den fysiske møteformen.

3. Distansert og digitalt – mer digital samhandling og økt bruk av videomøter.

4. Økt behov for digital synlighet, flere søk og større mulighet til å bli sett.

5. Mindre skepsis og frykt for ny teknologi – økt digital modenhet.

6. Forbedring og utvikling av utstyr og apper, og økt kapasitet på nettet.

7. Raskere utvikling gjennom digitale innovasjonssprinter – og flere digitale møteplasser.

8. Raskere digitalisering i bedrifter, kortere vei fra test til gjennomføring av tiltak.

9. Mer bruk av åpen teknologi. Teknologiske framskritt gjør at flere har tilgang på rimelige verktøy.

10. Økt netthandel. Butikker har benyttet enkel teknologi for å komme raskt på nett.

11. Økt etterspørsel etter nettstudier og kompetansepåfyll på nett.

12. Webinarer øker tilgjengeligheten for ny kunnskap.

13. Bedre utnyttelse av digitale kanaler for kulturlivet, og økt tilgjengelighet for alle.

14. Flere verdinettverk og interessegrupper i sosiale medier – vi møter andre med samme behov og blir inspirert.

15. Mer bruk av animasjon, infografikk og video i kommunikasjonen.

16. Mer vekt på digital kundeopplevelse (CX) og brukeropplevelse (UX).

17. Mer digital skolehverdag og verdifull erfaring for både lærere og elever.

18. Mer delingsøkonomi og samarbeid på felles plattformer.

19. Krisepakker og utviklingsmidler gir mulighet til å innovere og gjennomføre digitale tiltak.

20. Og ikke minst: Større digitalt hjerterom – flere muligheter til å hjelpe og få hjelp

Krise krever endring 

Koronakrisen er en viktig driver for forandring. Det er en kjent sak at de beste innovasjonene skapes i krisetider. Raske løsninger for netthandel har reddet småbedrifter fra butikkdøden. Med på kjøpet har det fulgt varm støtte og oppslutning om lokale bedrifter og nærbutikker som har lyktes i å snu seg raskt.

Krise krever handling. Chatten «SnakkLitt» ble lansert som følge av et sårt tiltrengt behov i en ung målgruppe. Løsninger for webinarer, workshops og virtuelle møterom er betraktelig forbedret og utviklet på kort tid. Og restaurantmenyen er selvbetjent og lett tilgjengelig på app.

Teknologien er hyllevare, men terskelen for å digitalisere i en travel hverdag er ofte høy, enten det er oppgradering av nettsiden, utvikling av nye apper eller etablere en chatbot du så lenge har tenkt på. Det være seg å ta i bruk kunstig intelligens (AI), eller se muligheter med VR-teknologi.

Digital synlighet har aldri før vært viktigere.

Mer søk og synlighet

Det enkle rådet er: Bli synlig og gjør handelen enkel. Kort tid inn i koronakrisen ble det registrert en firedobling i Google-søk på kontorstol. Digital synlighet og SEO-arbeid er et være, eller ikke være. Vi har sett mer delingsøkonomi og samarbeid på felles plattformer. Vi har opplevd følelsen av spart tid – tid som vi vil bruke på mer av det som er viktig og det vi savner.

Les også: Bygg merkevare i Google –  Reputation Management

Hvor står du?

Tiden er inne for å gjøre opp digital gjeld. Kanskje er din bedrift moden for å gå til neste nivå, for å øke konkurransekraften og møte utfordringene.

Digital oppgradering kan beskrives i tre trappetrinn; En digifisering er i mange tilfeller effektivisering av en eksisterende funksjon, ved å erstatte med digital teknologi. Mens digitalisering ofte handler om å bygge forretningsdriften på tilgjengelig teknologi, med mulighetene det gir. En digital transformasjon krever mer, og handler om en større endring av forretningsmodellen, designet og basert på dagens og morgendagens teknologi.

Sett av tid til å ta neste steg!

Klar for å ta et digitalt steg videre? Ta kontakt med vår digitale rådgiver
Espen Linna
Leder teknologi og brukeropplevelse
espen@metrobranding.no
Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!