Digital rådgivning

La oss hjelpe deg å bygge en ny strategi basert på innsikt og digital forretningsforståelse.

Brukerinnsikt og digital strategi

Veien til en effektiv og god digital strategi starter med å definere en tydelig visjon for brukeropplevelsen som du ønsker å tilby kundene dine. Når vi kombinerer dette med innsikt om kategoridrivere, kundebehov og brukervaner så har vi et godt utgangspunkt for å utvikle en riktig og lønnsom digital strategi for deg og din virksomhet. På den måten sikrer vi også at både brukermål og dine forretningsmål blir ivaretatt fra start til slutt.

Teknologi og plattformer

I en digital forretningsverden er kunnskap om teknologi og valg av riktige plattformer forretningskritisk. Bør man gå for Headless eller tradisjonell CMS? Hva med eksisterende og fremtidige integrasjoner? PWA eller native? Hva med CRM og kundedata? Vi har et stort utviklernettverk og kan hjelpe deg med å gjøre gode og riktige teknologivalg.

Ønsker du å vite mer?
Espen Linna
Leder Teknologi og brukeropplevelse
espen@metrobranding.no

Relevante prosjekter

Gjøre livet enklere for folk med helseutfordringer

Får frem politikken på nye nettsider

En bærekraftig brukeropplevelse