Möller’s er en av Norges eldste merkevarer, grunnlagt av apotekeren Peter Möller helt tilbake i 1854. Når Möller’s ønsket å relansere sin globale nettside, ble Metro Branding kontaktet for å bistå dem i arbeidet.

  • KUNDE: Orkla Health – Möller’s
  • CASE: Global nettside for Möller’s - www.mollers.com
  • TAGS: Digitalt, Strategi, Design, Kommunikasjon, Foto og film

DETTE VAR OPPGAVEN:

Möller’s er en kjent og kjær merkevare for de fleste nordmenn, men i andre deler av verden er både kunnskap om Omega 3 og kjennskapen til Möller’s Tran relativt lav. Det er derfor viktig at de nye nettsidene forteller historien og bygger preferanse til merkevaren Möller’s, samtidig som den skal tilføre ny kunnskap om de helsemessige gevinstene Omega 3 kan gi på en inspirerende og troverdig måte. Möller’s ønsket også å løfte frem sitt samfunnsansvar og hvordan de jobber med bærekraft. Möller’s Tran er et bærekraftig valg – bra for havet og bra for deg!

SLIK JOBBET VI:

I prosjektet jobbet vi innsiktsbasert, og benyttet landsspesifikke driveranalyser, søkeordsanalyser og gjennomførte brukerintervjuer. Innsikten tok vi med oss i kartleggingen av digitale brukerreiser og det videre arbeidet med konseptutvikling, innholdsstruktur, UX og funksjonalitet. Det var også viktig å ta hensyn til at nettsiden skal ha en bredt globalt publikum, og at løsningen defor må kunne skaleres på mange språk, og fungere godt på mange ulike enheter.  Løsningen må være enkel å finne frem i, informativ og inspirerende og må føles intuitivt og enkel på alle flater.

Basert på innsikten kortet vi ned mye av innholdet for mobil, og benyttet storytelling, eller scrollytelling, som et konsept for å bygge kunnskap og preferanse til merket.

I vår internasjonale satsning med Möller’s merkevaren er den nye mollers.com et viktig verktøy – det er vårt vindu til verden, både mot potensielle distributører og nysgjerrige sluttkunder. Prosjektet med Metro Branding har vært både spennende og lærerikt, og jeg ser frem til videre samarbeid i utviklingen av vårt Möller’s univers. Mette Mari Heyerdahl / Global Brand Manager
Har du spørmål om dette prosjektet?
Kontakt Espen!
foto
Del denne casen: