Strategi

Sprint deg til konkurransekraft!

Kontinuerlig produkt- og tjenesteutvikling er avgjørende for at merkevarer holder seg aktuelle. En designsprint er en effektiv måte å sikre at du prioriterer utviklingsprosjekter som kundene faktisk ønsker seg.

Kundenes forventninger endres stadig. Det er i så måte avgjørende at du utvikler tjenester/produkter som holder merkevaren din relevant. En designsprint gjør at du kommer i forkant og kan utvikle tjenester som overgår kundens forventninger.

 

Hva er en designsprint?

Kort sagt en metodikk for raskt å identifisere, prototype og teste ideer. Begrepet forbindes gjerne med Google Ventures, som utviklet en fem-dagers prosess der flerfaglige team jobbet sammen om å løse utfordringer. Senere er det kommet mange varianter av dette, men grunnleggende handler en designsprint om det samme:

  • Forstå utfordring
  • Definere konkret problemstilling
  • Jobbe fram ideer til løsning
  • Beslutte idé/idékombinasjoner det skal jobbes videre med
  • Visualisere en prototyp
  • Teste i målgruppe
  • Konkludere mht. veien videre

 

Fordeler med designsprint

Har du ansvar for virksomhetens merkevare? I så fall kan du notere deg tre opplagte fordeler ved designsprint-metodikken:

Fordel 1: Effektivt og målrettet

En av de største fordelene med en designsprint er evnen til raskt å identifisere og validere ideer som har potensial. Det betyr at merkevarer kan unngå å investere tid og ressurser i prosjekter som ikke møter kundenes behov eller forventninger.

Fordel 2: Brukeren i sentrum

Designsprint-prosessen krever testing med ekte brukere, noe som sikrer at kundenes perspektiver og erfaringer er i sentrum. Dette fører til tjenester som er mer tilpasset kundenes ønsker og behov, og som styrker merkevareopplevelsen ved å gjøre den mer relevant og engasjerende.

Fordel 3: Fremmer innovasjon

Ved å samle tverrfaglige team til kreativ problemløsning, utløser metodikken innovasjon og nytenking. Dette kan føre til unike tjenester som står seg ut i markedet, og som gjør merkevaren mer attraktiv og forbedrer konkurranseevnen. Du kommer i forkant, både i forhold til konkurrenter og kundens forventninger.

 

Sprint sammen med oss!

Tjenesteinnovasjon er en nøkkel til å holde merkevaren relevant, og i Metro har vi utviklet våre egne varianter av designsprint. I utgangspunktet har vi to ulike måter å gjøre det på: Vi kan fasilitere prosesser hos deg, med dine kolleger, eller vi kan utføre større deler av sprinten for deg – med vårt team. Vi kan gjennomføre både digitalt og analogt.

Ta kontakt, så finner vi løsningen som passer best for deg!

Skal vi ta en prat om hvordan du kan sprinte deg til konkurransekraft? Ta kontakt med meg.
Espen Linna
Leder teknologi og brukeropplevelse
espen@metrobranding.no
Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!