Hva er strategisk kommunikasjon?

God kommunikasjon er en suksessfaktor enten du skal lansere et nytt produkt, øke salget, lykkes med omstilling eller bygge ønsket kultur og omdømme. Når de fleste endringsprosjekter strander, er det fordi kommunikasjonen har vært for dårlig.

Kommunikasjon med hensikt

Strategisk kommunikasjon handler om planlagt og målrettet kommunikasjon. Alle prosjekter fortjener en gjennomtenkt kommunikasjonsstrategi. Hvordan kan kommunikasjon bidra til å nå prosjektmålene dine?

Les også: Kjernen i all kommunikasjon er kreativitet

Her er fem kommunikasjons-råd:

1. Ha et godt og treffende budskap!

Hva er hovedbudskapet? Hva skal alle involverte huske og drives av? Hvordan skal budskapet formes og formidles?

2. Tenk helhet

Kommunikasjonens mål, stil og tone må være i tråd med virksomhetens visjon og verdier. Involver medarbeiderne i utforming av strategien – det gir de eierskap.

3. Tilpass tiltak og virkemidler

Kjenn målgruppene dine og tilpass tiltak og virkemidler til deres behov og preferanser.

4. Planlegg kommunikasjonen

Planlegg når kommunikasjonsaktivitetene skal gjennomføres – og i hvilke kanaler. Hvem har ansvar for hva? Ikke glem et budsjett hvis noen av tiltakene koster penger. 

5. Husk å måle effekten!

Målinger er nyttige for å se om tiltakene virker som planlagt eller ikke. Og det gir deg mulighet til å justere og sette inn andre tiltak underveis.

Lykke til, og husk at et tydelig og enhetlig avtrykk i alle kanaler gir større kraft!

Vil ha ha hjelp med god kommunikasjon? Ta kontakt!
Kjartan Høvik
Leder Kommunikasjon og synlighet
kjartan@metrobranding.no