Ta en digital helsesjekk

Gode digitale kundeopplevelser har aldri vært viktigere enn akkurat nå. Vet du nok om dine kunders digitale behov, eller er du usikker på om dine digitale kundeflater holder mål?

Hvordan oppleves din bedrift sett med digitale briller? Er dere synlige i søk? Hvordan står det til med den digitale kundeservicen? Er dere tilstede i de samme kanalene som kundene er i? Er det på tide med en digital oppgradering for å øke brukeropplevelsen? Vi kan bidra med å kartlegge potensialet dere har ved å utnytte digitale verktøy.

Les også: Digitaliser nå! 20 digitale effekter av korona-tiden

Pakke: Kartlegging av digitale muligheter

I en pakkeløsning gjennomfører vi en overordnet digital kartlegging av nåsituasjonen – fra brukeropplevelse til synlighet og SEO, og finner digitale mulighetsrom som bør utnyttes for å være fremme i skoene når høsten setter inn.

  • Nåsituasjonen: Kort gjennomgang av viktigste målgrupper og nåværende digitale plattformer

  • Digitale trender innenfor din kategori, produktutvikling, satsningsområder og ambisjoner de neste årene

  • Kartlegging av digitale kundereiser og kundebehov

Output: 
Plan med forslag til digitale muligheter for å styrke dine kundeflater.

Pris: 45  000,- ekskl. mva. 

Vil du vite mer?
Tak kontakt med Espen for mer informasjon
foto