Merkevarebygging starter internt

Har dere en sterk kultur i bedriften?

Konkurransekraften skapes internt. Start jobben i kulturen.

Et viktig utgangspunkt for merkevarebygging er at alle i bedriften har en god forståelse av hvordan dere lever ut merkevaren. Sørg for at de ansatte i alle avdelinger har et godt forhold til merkevarestrategien og bedriftens klare mål. Engasjer og skap interesse. Bruk gode plattformer for deling og internkommunikasjon. 

I mange virksomheter er det kun ledelsen som kjenner selskapsstrategien – og bedriftskulturen og merkevarestrategien henger ikke helt sammen. Vi kan hjelpe deg med å finne ut hvordan dere kan bygge en sterkere internkultur, som gir et godt fundament for å styrke merkevaren.

Startpakke: Kom i gang med strategien internt


Vi har laget en startpakke for å komme i gang med intern implementering av strategien:

  • Oppstartsmøte: Vi tar en gjennomgang av selskapsstrategi og merkevarestrategi

  • Internfilm på 30 sekunder lages – med tydelige budskap om strategisk retning

  • Plakater med verdier utformes

  • 1 heldagsworkshop gjennomføres – hvor ansatte får satt ord på hva verdiene og misjonen betyr for dem i deres hverdag. Metro Branding fasiliterer.

Output: 
En kickstart for å jobbe med internkultur og felles målbilde internt.

Pris: 70  000,- ekskl. mva. 

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Cathrine for mer informasjon
foto