Bli med på mulighetsworkshop

Krisen utfordrer oss fundamentalt, men kan og vil også føre til nyskaping og innovasjon. Hvilke nye muligheter kan din bedrift gripe tak i?


Ligger det et marked foran dere? Finn mulighetenes marked og legg en strategi.

Vi inviterer til en mulighetsworkshop der våre rådgivere fasiliterer en spennende dag hvor vi griper fatt i mulighetene som har oppstått – og utfordrer på å tenke annerledes og kreativt. 

Startpakke: Workshop med kartlegging av muligheter

  • Nåsituasjonen: Kort gjennomgang av nåværende merkestrategi, markedsaktiviteter, kanaler og mediemiks

  • Posisjonering: Hvordan er gapet mellom ønsket posisjon og faktisk posisjon

  • Konkurrenter og eventuelle trusler

  • Fremtidig vekst: Trender, produktutvikling, satsningsområder og ambisjoner de neste årene

Output: 
Plan med forslag til prioriterte tiltak for markedsføring.

Pris: 45 000,- ekskl. mva. 

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Anette for mer informasjon.
foto