BrandBooster

Merkevarebygging basert på innsikt

Innsikt om forbrukerne er helt avgjørende for effektiv merkevarebygging. Men kan man skaffe innsikt uten lange, dyre og kompliserte prosesser?

Kommersiell leder og strategisk rådgiver Eirik Ekrann i Metro Branding er hjernen bak et nytt, kjapt og unikt innsiktsverktøy: BrandBooster.

– Jeg har sett behovet lenge. Før jeg kom til Metro Branding har jeg lang fartstid fra konsulentvirksomhet og analysebransjen, hvor jeg virkelig har sett verdien av strukturert markedsinnsikt. En frustrasjon har imidlertid alltid vært at innsikt ofte blir valgt bort, fordi prosessene blir lange, tunge og dyre. Beslutninger tatt på magefølelse kan i verste fall være ødeleggende for merkevaren. Målet med BrandBooster har derfor vært å gjøre innsiktsarbeidet mye enklere og raskere, sier Eirik Ekrann.

Innsikt på få timer

BrandBooster består av et bibliotek av moduler som dekker ulike innsiktsbehov man typisk har i strategisk og operativt markedsarbeid.

– Vi har beholdt den analytiske tyngden som ligger i et godt modellverk, men gjort det mye enklere og smidigere. Med dagens teknologi er det mulig å hente innsikt på en mye mer effektiv måte enn tidligere. BrandBooster gir oss grunnleggende strategisk innsikt om styrken og posisjonen til en merkevare, og vi kan fortløpende teste ulike merkevareelementer og kommunikasjonsuttak vi jobber med. Alt i løpet av noen få timer!

– Vi bruker BrandBooster for å få underlag til klassiske strategiprosesser og tester ulike konsepter og retninger underveis i den kreative fasen. Da treffes beslutninger på et empirisk grunnlag, og ikke intuisjon. Er vi i en sprintprosess kan vi teste retninger mens vi går til lunsj og jobbe videre med dem etterpå. Det gir innsikt når du trenger det, ikke tre uker i etterkant, sier Ekrann.

Les mer om innsiktsverktøyet BrandBooster

Tids- og kostnadseffektiv datafangst

Norstat har vært en viktig samarbeidspartner og BrandBooster er integrert med den nyskapende NorstatExpress-plattformen.

– Det betyr at vi raskt kan hente inn innsikt fra Norstats paneler i Norge og Europa, kombinere det med innsikten som ligger i et robust modellverk og vår rådgivningskompetanse. Kostnadene er også betraktelig lavere enn ved en tradisjonell markedsanalyse.

Altså win-win hele veien: Synsing og magefølelse blir erstattet med fakta og innsikt. Du slipper omkamper og feil beslutninger – merkevarebyggingen blir effektiv og treffsikker!

Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!