Bærekraftig kommunikasjon

«Alle» vil snakke om bærekraft. Gjerne høyt og tydelig.
Det trenger imidlertid ikke være gitt at det er det eneste saliggjørende.

 

La oss ta det første først:

Alle virksomheter bør naturligvis gjøre hva de kan for å ta vare på miljøet og generasjonene som kommer etter oss. Spørsmålet er mer om du trenger å snakke så høyt om det utad, eller om du og dine kunder er bedre tjent med at du behandler det som en hygienefaktor – og kanskje heller bruker energi på andre historier som viser bedriftens samfunnsansvar.

Metro Branding bistår gjerne med å analysere, diskutere og konkretisere spørsmål knyttet til bærekraft og hvordan du bør forholde deg til dette i arbeidet med å bygge merkevaren din.

Vi tilbyr flere tjenester:

Analyse: God innsikt gir trygge valg. Metro Branding kan bistå med å utføre driverundersøkelser for å avdekke hva som er viktig for dine målgrupper. Vi kan også bistå med kvalitative undersøkelser (fokusgrupper, kundeintervjuer etc.) og konkurrentanalyse.

Rådgivning: På hvilken måte vil en aktiv bærekraft-kommunikasjon påvirke bedriftens posisjon og merkevare? Det tar årevis med innsats å bygge sterke merkevarer, og det krever i praksis at man må være tydelig på hva bedriften egentlig skal være kjent for. Spørsmålet er om «bærekraft» skal være en av disse få «utvalgte assosiasjonene» som målgruppen skal forbinde nettopp din merkevare med. Vi i Metro Branding bidrar gjerne med sparring og råd i denne diskusjonen.

Workshop: Metro Branding kan fasilitere workshoper internt i din bedrift, der dette med bærekraft står på agendaen. Vi har lang erfaring og gjennomprøvd metodikk som gir tydelige «output» av workshopene.

Kommunikasjon: Hvordan fortelle historien – hvordan få frem et komplekst innhold på en forståelig måte? Våre kommunikasjonsrådgivere kan bistå deg med å konkretisere din bærekraftshistorie, og ikke minst: Sørge for at riktige kanalvalg, slik at historien når ut til målgruppene.

Miljørapporter: Vi kan bistå med konsept, innhold og design, både analogt og digitalt.

Her er eksempler på hva vi har gjort for noen av våre kunder:

Storebrand:
Bærekraftig pensjonssparing

Protan:
Takprodukter rustet for fremtiden

Nortura:
Samfunnsrapport

Vil du vite mer om bærekraft?
Kontakt Kjartan:
foto
Relatert: