Brukertesting

Brukertesting er den mest effektive metoden for å teste ut om nettsiden eller tjenesten din oppfyller brukermål og oppfattes relevant og nyttig.

Vi kan hjelpe deg å avdekke svakheter ved dagens løsning eller benytte brukertest som et verktøy under utvikling av en ny tjeneste. Vi finner ut av hva som fungerer og hva som bør endres for å bedre ivareta brukerbehov.

I vår testlab gjennomfører vi brukertester av alle type tjenester, og testprosessen ser normalt sett slik ut:

  • Planlegging og rekruttering av testpersoner
  • Utvikling av testoppgaver
  • Gjennomføring av brukertest (i vår lab eller hos kunde)
  • Dokumentasjon

Remote brukertesting

Med stadig flere på hjemmekontor kan vi også kan gjennomføre nettbaserte brukertester ved bruk av video og nettbaserte testverktøy. Dette er et godt alternativ til fysiske møter og kan gjennomføres svært effektivt. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

Ønsker du å vite mer?
Espen Linna
Leder teknologi og brukeropplevelse
espen@metrobranding.no
Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!