Fagprat

Fra B2B til B4B – slik lykkes du!

Vi ser en endring i B2B-markedet. Bedriftene må i større grad rette seg mot å jobbe for sine bedriftskunder i motsetning til bare å selge til dem. Trenden brer om seg, den har fått et navn - B4B.

B4B står for Business for (4) Business, der det er kundenes behov som skal drive forretningsforholdet og ikke ditt produkt. Der bedriftene før hadde fokus på salg dreier det nå mot å levere resultater for sine kunder.

Egentlig er det enkelt å forsvare.

Dine kunder ønsker å oppnå et bestemt resultat, og du ønsker selvfølgelig at de lykkes med det.

Ved å endre tankesettet på denne måten oppnår man flere ting. Man må tenke nytt og annerledes rundt produktutvikling, salgstilnærming og kommunikasjon. Man må tenke kundereise fra kjøp til bruk, til etter-service og bekreftelse. Man må ta en tydelig posisjon.

Endringen kommer, og du er ikke alene

En nordiske undersøkelse utført av analyseselskapet Kairos Future viser at hele 70 prosent av alle nordiske bedriftsledere anser at deres forretningsmodeller er utdaterte innen fem år. En femtedel oppgir at de har mindre enn to år på seg til å bytte forretningsmodell. Undersøkelsen viser også at 38 prosent av bedriftslederne tror de har en omveltende (disruptiv) endring foran seg de nærmeste årene.

Noen tips for å lykkes med B2B, eller B4B, om du vil …

  • Forstår du hvorfor kundene kommer din vei? – Det handler om innsikt. Hva ønsker de å oppnå med ditt produkt eller tjeneste? Ta deg tid til å snakke med dine kunder, særlig om de lykkes. Finn ut hvordan de bruker ditt produkt og hvorfor – på den måten kan du dele kunnskapen med potensielle nye kunder.
  • Hva skjer etter salg? – Hvordan kan du ta vare på dine kunder etter salget er oppnådd? Er det et gap mellom hva du tilbyr og hva kunden faktisk opplever?
  • Mister du kunder? Hvorfor? Er det et segment som peker seg ut og hvorfor? Prøv å finn svakheter og finne hvordan du kan gjøre det bedre.
  • Er du innovativ? – Evnen og ønsket om å tenke nytt er nøkkelen til å tilpasse seg som bedrift.
  • Klarer du å implementere? Møter du motgang i organisasjonen, så er det mindre sannsynlig at du kan tilpasse deg et nytt tankesett.

Vi i Metro Branding har mange B2B-kunder og vi vet at nøkkelen til gode resultater ligger i god innsikt og fokus på kundeopplevelse. Vi strukturerer opp kategorier og produkter i systemer, vi lager kommunikasjonskonsepter, vi lager godt innhold, vi tenker salgsstøtte og vi tenker forretningsutvikling.

Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!