Kommunikasjonsstrategi

Mange blander sammen aktivitetsplan, markedsplan og kommunikasjonsstrategi. En kommunikasjonsstrategi er den overordnede planen i et langsiktig perspektiv.

Hva er de viktigste målene til virksomheten? Hvordan kan kommunikasjon brukes som verktøy for å nå målene? Hvor skal du og hva vil du oppnå? Hva skal du formidle? Definér kommunikasjonsmål, tydelige KPI-er, slik at det operative kommunikasjonsarbeidet følger strategien.

En kommunikasjonsstrategi må henge sammen med merkevarestrategien. Hvilken posisjon skal vi ta? Hvordan ønsker vi å bli oppfattet? Hva er viktig for oss å påvirke i et samfunnsperspektiv? Hvem er våre viktigste målgrupper og stakeholders? Hva er våre overordnede merkevareløfter, og hvilke budskap er aller viktigst å formidle per kategori, divisjon eller segment?

Valg og prioritering av kanaler for kommunikasjon er også en viktig del av strategien. Metro Brandings metodikk for utvikling av kommunikasjonsstrategi tar alltid utgangspunkt i markeds- og forretningsmessige utfordringer og muligheter. Når den overordnede kommunikasjonsstrategien er definert, kan vi hjelpe deg med kampanje- og aktivitetsplaner, årshjul og konkrete tiltak.

 

Vil du vite mer om kommunikasjonsstrategi?
Kontakt Kjartan:
foto
Relatert: