Kanalstrategi

Kanalstrategi handler om å ha en tydelig plan for hvordan du skal kommunisere med målgruppene dine. Hvilke kanaler skal du velge? Hva er kjernebudskapet du vil formidle, og hva slags innhold vil målgruppene dine egentlig ha? Og ikke minst: Hvordan skal du måle effekten av kommunikasjonsarbeidet?

Hva skal du si hvor, og hvorfor?
Dagens medielandskap gir fantastiske muligheter for eksponering, men byr også på utfordringer.  Flere kanaler betyr flere måter å kommunisere på, og kan gjøre merkevaren utydelig – hvis du ikke har en god kanalstrategi i bunn.

Det er fort gjort å la seg rive med – og enkelt å opprette profiler i alle slags sosiale medier og andre digitale flater. Men innhold skal produseres og tilpasses, følges opp på sikt og selvsagt; helst føre til noe av verdi. Du bør ha tenkt nøye igjennom, og definert hva du skal si hvor og hvorfor, for å trenge igjennom mediestøyen og oppnå effekt.

Hva er kanalstrategi?
En kanalstrategi bør være enkel. Max en A4-side per kanal, som beskriver målgruppen, kanalens hensikt, konkrete mål og type innhold som skal produseres.  

5 tips til en god kanalstrategi

  1. Prioriter bort! Å velge hvor du ikke skal være tilstede er en viktig del av kanalstrategien. Gjør det heller bra i noen kanaler, enn halv-dårlig i mange.

  2. Sett mål for hver kanal! Definer hva du vil oppnå med din tilstedeværelse. Både overordnede mål, og hva du definerer som en konvertering. Uten mål, ingen mening.

  1. Vær tro mot målgruppen! Definer hvem du vil nå hvor – og hold deg til det. Definer ”riktig” innhold til hver kanal, basert på hva målgruppen vil høre – ikke hva du vil si.

  2. Gjør det enkelt! Lange strategier havner ulest i en skuff og støver ned. Det er ikke vi i Metro Branding tilhengere av!

  3. Oppdater kanalstrategien årlig. Ting skjer, og det må gjenspeiles i strategien.

Vil du vite mer om kanalstrategi?
Kontakt Kjartan:
foto
Relatert: