Bærekraft i Glavagruppen

Det skortet ikke på gode beviser. Men hvordan i alle dager skulle Glavagruppen systematisere og kommunisere sitt bærekraftsarbeid?

Kunde
Glavagruppen

Utfordring

Gjennom sitt hovedprodukt, den kjente, kule og gule isolasjonen, så bidrar Glavagruppen til at norske bygg blir mer energieffektive. Dette er en historie som er velkjent i bransjen. Men hvordan jobber Glavagruppen med sine egne bærekraftsmål – hvordan feier de for sin egen dør? Og ikke minst: Hvordan skal budskapet kommuniseres?

Løsning

Første skritt ble å systematisere de ulike bærekraftsprosjektene som var i gang eller under planlegging. Via et strategisk arbeid, i tett samarbeid med den faglige kompetansen i Glavagruppen, landet vi etter hvert på at bærekraftsarbeidet kunne tematiseres i fem hovedbolker.

Ved å tematisere på denne måten, ble det enklere både å prioritere bærekraftsinitiativ og ikke minst å fortelle om dem. På den måten fikk alle små og store prosjekter et «hjem» å høre til. Og ikke minst: Hvert av områdene har sine tydelige mål, som det rapporteres på.

Med dette som utgangspunkt, har vi laget et helt lite kommunikasjonsunivers for bærekraftsarbeidet til Glavagruppen – med gjenkjennelige symboler, design og bildebruk. Disse elementene skal tas ut på mange ulike flater, fra web til powerpointer, messemateriell og miljørapport.

Prosjektet har også ført til gode diskusjoner og bevisstgjøring rundt hva som er god bærekraftskommunikasjon, og hva som ikke er det.

Vil du vite mer om prosjektet?
Kjartan Høvik
Leder forretningsutvikling
kjartan@metrobranding.no
Ønsker du å følge mer med på hva vi driver med? 👀 Meld deg på vårt nyhetsbrev!