Denne

høsten er

avgjørende

Koronasituasjonen har endret på alt. Den har gitt mange utfordringer, men også muligheter du aldri har hatt før. Høsten blir avgjørende for hvem som lykkes og hvem som ikke gjør det.

Det er ikke lenger noe som heter «nå i denne uvanlige korona-situasjonen». Det uvanlige er blitt vanlig. Vi må rett og slett forholde oss til den nye normalen. Og for å se positivt på det: Høsten 2020 gir noen fantastiske muligheter!

Det er i opprørt hav at du virkelig har mulighet til å gjøre noe med tidligere etablerte maktforhold og markedsstrukturer.

Er du en av de offensive som vil gripe muligheten? I så fall vil vi i Metro Branding mer enn gjerne bistå. Vi tilpasser alltid vårt opplegg til våre oppdragsgivere, men som utgangspunkt har vi tre «startpakker» som mer enn noen gang er aktuelle.

Mulighetenes
marked

Krisen utfordrer oss fundamentalt, men kan og vil også føre til nyskaping og innovasjon. Vi inviterer til en mulighetsworkshop der våre rådgivere fasiliterer en spennende dag hvor vi griper fatt i mulighetene som har oppstått – og utfordrer på å tenke annerledes og kreativt.

 • Nåsituasjonen: Kort gjennomgang av nåværende merkestrategi, markedsaktiviteter, kanaler og mediemiks
 • Posisjonering: Hvordan er gapet mellom ønsket posisjon og faktisk posisjon
 • Konkurrenter og eventuelle trusler
 • Fremtidig vekst: Trender, produktutvikling, satsningsområder og ambisjoner de neste årene

Output:
Plan med forslag til prioriterte tiltak for markedsføring.

Pris: 45 000,- ekskl. mva.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Anette for mer informasjon
+47 975 99 047
anette@metrobranding.no

Konkurranse-
kraften skapes internt

I mange virksomheter er det kun ledelsen som kjenner selskapsstrategien – og bedriftskulturen og merkevarestrategien henger ikke helt sammen. Vi har laget en startpakke for å komme i gang med intern implementering av strategien:  

 • Oppstartsmøte: Vi tar en gjennomgang av selskapsstrategi og merkevarestrategi
 • Internfilm på 30 sekunder lages – med tydelige budskap om strategisk retning
 • Plakater med verdier utformes
 • 1 heldagsworkshop gjennomføres hvor ansatte får satt ord på hva verdiene og misjonen betyr for dem i deres hverdag. Metro Branding fasiliterer.

Output:
En kickstart for å jobbe med internkultur og felles målbilde internt.

Pris: 70 000,- ekskl. mva.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Cathrine for mer informasjon
+47 908 34 907
cathrine@metrobranding.no

Digitale kunde-
opplevelser
Ditt viktigste verktøy for vekst

Gode digitale kundeopplevelser har aldri vært viktigere enn akkurat nå. Vet du nok om dine kunders digitale behov eller er du usikker på om dine digitale kundeflater holder mål?

Vi gjennomfører en overordnet digital kartlegging av nåsituasjonen- fra brukeropplevelse til synlighet og SEO, og finner digitale mulighetsrom som bør utnyttes for å være fremme i skoene når høsten setter inn.

 • Nåsituasjonen: Kort gjennomgang av viktigste målgrupper og nåværende digitale plattformer
 • Digitale trender innenfor din kategori, produktutvikling, satsningsområder og ambisjoner de neste årene
 • Kartlegging av digitale kundereiser og kundebehov

Output:
Plan med forslag til digitale muligheter for å styrke dine kundeflater.

Pris: 45 000,- ekskl. mva.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Espen for mer informasjon
+47 932 21 688
espen@metrobranding.no