Gratis seminar!

Velkommen til faglig påfyll, nettverksbygging og lunsj på DOGA i Oslo.

  • TID: Torsdag 27. februar 2020, kl. 09:00 - 12:30 (registrering fra kl. 08:30)
  • STED: DOGA, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo
  • PRIS: Kr 0,- (bindende påmelding)

Hvordan vinne i et stadig skiftende marked?

Mange bransjer er i transformasjon og bedrifter blir utfordret av nye aktører. Det store skiftet handler om digitalisering, personalisering og bærekraft. Hvordan kan du møte konkurransekreftene? 

For å lykkes må du ha en tydelig strategi som etterleves i hele virksomheten. Vi gir deg tips og råd til strategiutvikling, implementering og living the brand, samt hvordan du integrerer bærekraft i den overordnede strategien. Du får også tips og råd til hvordan jobbe med veikart for bærekraftige handlinger – og hvordan kommunisere det, med flere gode eksempler på virksomheter som har lykkes. Sist, men ikke minst, vil du høre eksperter fortelle om hvordan jobbe med den digital kundeopplevelsen, målstyring og effektmåling.

Program: 


08.30–09.00: Registrering

09.00-09.10: Velkommen

09.10-10.15: Strategiutvikling og implementering
Hva bør du ha fokus på i strategiarbeidet og hvordan sikre at alle ansatte etterlever merkevarestrategien i hverdagen?

10.30-11.15: Konkurransekraft og bærekraft
Hvordan kommunisere bærekraft på en vellykket måte? Vi viser deg en rekke eksempler på hvordan ulike aktører jobber med bærekraftige tiltak og kommuniserer bærekraft ut til sine målgrupper.

Lunsj (enkel bevertning)

11.30-12.30: Den digitale kundeopplevelsen og målstyring
• Digitale utfordringer og muligheter i et merkevareperspektiv.
• Hvordan utvikle en god kanalstrategi og skinne i alle kanaler? 

• Slik definerer du gode KPI'er og måler effekt.


Velkommen til DOGA, torsdag 27. februar!

Seminaret er tilrettelagt for toppledere som jobber med forretningsutvikling, kommunikasjon, merkevare og digitalisering. Det blir faglige diskusjoner og tid til erfaringsutveksling med bransjekolleger. Bindende påmelding.

 

Foredragsholdere for dagen er:

Cathrine Stensland Administrerende direktør
Cathrine Stensland
Administrerende direktør

 

Kjartan Høvik Strategisk rådgiver
Kjartan Høvik
Strategisk rådgiver

 

Richard Wold Kreativ leder
Richard Wold
Kreativ leder

 

Espen Linna,  Leder for teknologi og brukeropplevelse
Espen Linna
Leder for teknologi og brukeropplevelse

Maren Qvale, Spesialist digital synlighet
Maren Qvale
Spesialist digital synlighet

Anette Holtan, Strategisk rådgiver
Anette Holtan
Konferansier

Spørsmål om konferansen?

Kontaktperson:

Sandrine Liland

Økonomi- og personalsjef +47 938 32 638