Roy Pedersen

Kommunikasjonsrådgiver
+47 928 32 263
roy@metrobranding.no

Roy er en av partnerne i Metro Branding og har lang erfaring som journalist, redaktør og prosjektleder – og begynte med content marketing lenge før ordet var oppfunnet.

Roy har jobbet mye med intern kommunikasjon i store organisasjoner, og er genuint opptatt av det gode språket som effektivt virkemiddel i all kommunikasjon.

Roy er utdannet lærer og bedriftsøkonom.