• KUNDE: Unicef
  • CASE: Merkevarestrategi for Unicef
  • TAGS: Strategi

OPPGAVEN:

Til Unicefs 70-årsjubileum ble det lansert ny tag-line ”For hvert barn». Samtidig viste en undersøkelse at Unicef skåret lavere på kjennskap sammenlignet med lignende organisasjoner i Norge. UNICEF Norge ønsket å styrke sin posisjon gjennom en tydelig merkevarestrategi.

Unicef Norge har som hovedmål å inspirere til engasjement for verdens barn. Som en av 36 nasjonale støttekomiteér for Unicef - FNs barnefond, samler Unicef Norge inn penger til Unicefs internasjonale arbeid.

LØSNINGEN:

Metro Branding gjennomførte merkevarestrategiprosess sammen med markeds- og kommunikasjonsavdelingen.

Prosessen la opp til stor grad av involvering for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og gi eierskap til strategien. Dette vet vi er viktig for å implementere strategien. Resultatet ble lansert på et kick off der alle ansatte ble involvert gjennom refleksjon rundt hva verdiene betyr for hver enkelt.

RESULTATET:

Unicef Norge har fått en helhetlig merkevareplattform som hjelper Unicef Norge å bli mer synlig og ta en tydelig posisjon.

Prosessen skapte engasjement internt og bidro til å rette oppmerksomhet mot betydningen av tydelige og konsistente budskap i markeds- og kommunikasjonsarbeidet over tid. Strategien brukes aktivt i prioritering av tiltak og aktiviteter.

Spørsmål om dette?
Kontakt Cathrine:
foto
Del denne casen:
Relatert: