• KUNDE: Matmerk
  • CASE: Kommunikasjonsstrategi for økologisk.no
  • TAGS: Strategi

Bakgrunn:

Matmerk, en stiftelse opprettet av Landbruks- og matbruksdepartementet, har som oppdrag å bidra til økt mangfold og interesse for norsk matproduksjon. For å oppnå dette, har de etablert ulike merkeordninger og kommunikasjon mot forbruker.

Våren 2019 skulle Matmerk opprette et nytt opplysningskontor for økologisk mat. Tidligere var mandatet til økologisk.no å både reklamere samtidig som de var opplysningskontor. Dette svekket troverdigheten deres. De skulle endre kommunikasjonen til mer fakta- og informasjonsorientert enn tidligere. Målet med nytt opplysningskontor var å gjøre det enklere for forbruker å søke informasjon og øke kunnskapen om økologisk mat og jordbruk. Innsikt viste nemlig at norske forbrukere ikke vet nok om økologisk mat og at antall mennesker som velger økologisk, er få.

 

Gjennomføring:

Sammen med Matmerk – og en rekke aktører i sektoren – utarbeidet vi en kommunikasjonsstrategi for økologisk.no, som er plattformen der informasjon skal deles. Basert på innsikt om sektoren, målgrupper og brukerreiser, utarbeidet vi en strategi som imøtekom behovene til både departement, næring og forbruker. Vi utarbeidet redaksjonelle retningslinjer og redaktørplakat, samt et redaksjonsråd, ettersom økologisk.no skal drives av flere aktører i sektoren. Dette for å sikre at redaksjonsrådet holder seg til formålet og redaktøren forholder seg til sitt ansvar.

En nyttig innsikt var at aktørene i økologisektoren hadde behov for økt samarbeid for å styrke fagmiljøet. Dette var et ønske fra begge partene.

Resultat:

Økologisk.no har fått en kommunikasjonsstrategi som definerer blant annet formål for nettstedet, samt relevant innholdstematikk og kanalvalg. Økologisk.no oppfattes i større grad som nøytrale og mer nyansert enn tidligere. Samarbeidet på tvers av aktører er historisk bra, og oppdraget til økologisk.no er tydeligere enn før. 

  

Del denne casen:
Relatert: