• KUNDE: JOTUN
  • CASE: Employer Branding
  • TAGS: Kommunikasjon, Foto og film, Strategi

Bakgrunn

De siste årene har antall ansatte i Jotun vokst betydelig. Overalt i verden konkurrerer Jotun om å tiltrekke seg kvalifiserte søkere innen alle forretningsområder. Jotun ønsket å utvikle et helhetlig employer branding-konsept som kan rulles ut globalt.

Utfordring 

Jotun har en sterk posisjon i mange land i verden. Samtidig går de inn i nye markeder der Jotun er utfordrer og ukjent som merkevare. Kommunikasjonen må allikevel være konsistent, den skal treffe like godt i alle markeder. Metro Branding ble valgt til å løse utfordringen.

Oppgaven

Vår oppgave var å lage et internasjonalt employer branding konsept som skal treffe nyutdannede, «millennials» med ambisjoner om å utvikle seg – og være en del av noe større. De som vil bruke sin kompetanse til å skape endring og forme fremtiden.

Konseptet skal øke den generelle oppfatningen om Jotun som en foretrukket arbeidsgiver – og støtte oppunder Jotun som en attraktiv merkevare, sterk på innovasjon og høykvalitetsprodukter.

Løsningen

Løsningen ble kalt «MAKE Y/OUR MARK». Dette konseptnavnet gir uante muligheter.
Med finessen «Y/OUR» handler det både om hva du som medarbeider kan bidra med/forventer, og hva vi som arbeidsgiver kan bidra med/forventer. Vi spilte på «Y/OUR job», «Y/OUR possibilities» og «Y/OUR goals». 

Heltene i kampanjemateriellet er Jotuns egne ansatte, med representanter fra ulike regioner verden over. Vi lagde også en tydelig verktøykasse med maler og bilder som ble distribuert globalt, slik at de ulike markedene enkelt kunne lage sitt eget rekrutteringsmateriell.

Printannonser, digitale annonser, messemateriell, m.m. ble utviklet etter at konseptet var godkjent.

Del denne casen:
Relatert: