• KUNDE: Gyldendal
  • CASE: Content marketing
  • TAGS: Kommunikasjon, Design, Foto og film

OPPGAVEN:

Utvikle et magasinkonsept for Gyldendal Akademisk med navn, coverdesign, innholdskonsept, layout og maler. Kundemagasinet skal tydeliggjøre Gyldendal Akademisk som ledende innen pensum- og faglitteraturen.

LØSNINGEN:


Et magasinkonsept som formidler fagområdene og fagpersonene i Gyldendal Akademisk, nye titler og møter med forfattere.

Magasinet har en personlig touch og er bygget på verdiene nær, entusiastisk og kompetent. Vi lagde en webkampanje for å skape oppmerksomhet rundt magasinet. Vi brukte også Facebook canvas ads for å målrette annonseringen, som dermed er mer treffsikker og mindre forstyrrende enn de tradisjonelle bannerannonsene. I tillegg: Målrettet og målbar annonsering på LinkedIn.

RESULTATET:

Et magasin som treffer målgruppen og får frem forlagets visjon "ny kunnskap, hver dag". Content marketing-konseptet synliggjør hele bredden og porteføljen deres og er en god støtte i kundedialog.

Gyldendal Akademisk jobber målrettet med content marketing for å treffe og engasjere sine målgrupper. Slikt blir det resultater av. Anette Holtan / Client Director, Metro Branding
Spørsmål om dette?
Kontakt Anette:
foto
Del denne casen:
Relatert: