• KUNDE: Agrol
  • CASE: Kommunikasjonskonsept
  • TAGS: Kommunikasjon

Bakgrunn:

Over 100.000 mennesker jobber i landbruket her til lands. Det handler om å hele tiden utnytte tilgjengelige ressurser og få mest mulig ut av innhøstingen. Hver eneste sesong – hvert eneste år.

Agrol er landbrukets eget fordelsprogram og forhandler frem innkjøpsfordeler på vegne av landbruket. Slik får medlemmer tilgang på gode fordeler, skreddersydd for dem. Det gjør at landbruket kan bruke tiden sin mest mulig effektivt og på det som er viktigst – nemlig driften.

Problemet er at ikke alle i landbruket vet om alle avtalene de har tilgjengelig.

Utfordring:

Hvordan kan Agrol styrke sin posisjon og kjennskap hos målgruppen gjennom kommunikasjon, slik at flere kan ta i bruk fordelene?

Løsningen

Vi utviklet et merkevarekonsept «Høst alle godene» som spiller på det viktigste i landbruket, nemlig å få mest ut av sesongens innhøsting. Ved å benytte seg av de gode fordelene til Agrol, får de enda flere goder å innhøste. Kommunikasjonskonseptet skal bidra til økt kjennskap til selskapet og tjenestene blant målgruppen. 

Del denne casen:
Relatert: