Tydelig strategi avgjør content-kampen

Om tre år vil 80 prosent av norske virksomheter heller bruke budsjettene sine på innholdsdrevet kommunikasjon enn på det mer tradisjonelle reklamebudskapet

Tydelig strategi avgjør content-kampen

Konkurransen om godt innhold øker. Samtidig har de færreste en god innholdsstrategi i bunn, viser en ny internasjonal undersøkelse. Ofte ser vi at bedriftene tilbyr kundene sine et ukritisk innhold som ikke bygger merkevare.

Content marketing-trenden er ikke over. Økningen fortsetter, og om tre år vil 80 prosent av norske virksomheter heller bruke budsjettene sine på innholdsdrevet kommunikasjon enn på det mer tradisjonelle reklamebudskapet. Til sammenligning er fordelingen i dag omtrent på 50/50.

Trenden er allerede dokumentert i England, som er et foregangsland innen content marketing. Der har over 80 prosent av selskapene allerede en content-basert kommunikasjonsstrategi, og videre vekst er forventet.

Metro Branding er Norges representant i International Content Marketing Forum (ICMF). ICMF har nettopp avsluttet en internasjonal undersøkelse, basert på svar fra 700 kommunikasjonsansvarlige i USA, England, Tyskland, Sveits, Østerrike, Belgia, Polen og Norge. Undersøkelsen er den første i sitt slag, der de norske forholdene blir plassert i en internasjonal sammenheng.

90 prosent av de norske kommunikatørene mener at gode, journalistisk vinklede historier er det som skal til for å skape begeistring for en merkevare. Samtidig er det de færreste som har en strategi: Bare sju prosent av de norske bedriftene har en tydelig definert innholdsstrategi, mot ca. 20 prosent i land som Tyskland og England. 

Norske bedrifter er flinke til å opprette kanaler, men de har ikke en plan for hva de ønsker å fortelle målgruppene sine. Alt for ofte ser vi at innholdet som lages ikke bygger merkevare. I verste fall har innholdet motsatt effekt: Det gjør merkevaren mer utydelig.

ICMF-undersøkelsen viser stor tro blant kommunikatørene på at de fleste kommunikasjonsoppgaver løses bedre med content marketing enn med reklame: Styrking av omdømme, markedsposisjon, troverdighet og kundetilhørighet, formidling av produktinformasjon, rekruttering av nye kunder og employer branding. Kun på direkte salgsutløsende effekt scorer reklame høyere enn content marketing.

I det tyskspråklige området (Tyskland, Sveits og Østerrike) velger 76 prosent av kommunikatørene egne medier som navet i sin innholdsdrevne kommunikasjonsstrategi. Norge, med sine 59 prosent, er på sisteplass blant de undersøkte landene i utviklingen av eide kanaler.

Dette åpner for en fortsatt vekst i utviklingen av egne medier på bekostning av betalte og fortjente kanaler. Mange norske bedrifter har en unik mulighet til å ta en posisjon og bygge merkevare ved hjelp av innholdsmarkedsføring.

Om undersøkelsen: 

ICMF Barometer er den første undersøkelsen som tar for seg det norske content marketing-markedet i et internasjonalt perspektiv. Bak ICMF Barometer står International Content Marketing Forum (ICMF), der Metro Branding er Norges representant, i samarbeid med de nasjonale content marketing-organisasjonene i USA, England, Tyskland, Sveits, Østerrike, Belgia og Polen. 

FOTO: Den internasjonale content marketing-undersøkelsen ICMF Barometer er utarbeidet av International Content Marketing Forum, her representert ved (fra venstre): Clare Hill (CMA, London), Paal-André Schwital (Metro Branding, Sandefjord) og Michael Höflich (FCP, München).

Relatert: