Si det med animasjon

Hvorfor er det stor etterspørsel etter animasjonsfilmer? Jo, det kan vi si deg.

Si det med animasjon

Video er en svært god måte å treffe publikum på, men når det er vanskelig å få gjennomført et filmopptak, så kan infografikk, illustrasjoner og animasjonsfilm kommunisere og formidle like bra.

Det er et stort informasjonsbehov om dagen. Vi har behov for å nå ut med våre budskap på en enkel og tydelig måte, enten det handler om smitteverntiltak, hvordan legge terrassegulv, eller mikse den beste smoothien.

Kombinert med riktig budskap kan animasjon og grafikk virkelig gjøre susen. Her er tre viktige grunner til å bruke animasjonsfilm i kommunikasjonen: 

  1. Mange muligheter – animasjon, grafikk, motion design og lyd er en stor verktøykasse med muligheter og få begrensninger, som gir en spisset og kreativ kommunikasjon.  
  2. Tydelig informasjon - tegn og symboler er vel så effektivt som foto og film når du skal formidle viktig informasjon, enten det er for stat og kommune eller bedrift. Karakterer og bevegelser kan gi varme og personlighet i formidlingen.  
  3. Lett å oppfatte – du har bare noe få sekunder på deg til å fange publikums oppmerksomhet. Med animasjon er det enkelt å oppfatte budskapet raskt – uten unødvendig intro.  Det vanskelige kan forklares mer forståelig.

I god planlegging av animasjonsfilm må dette være med:  

  • Det aller viktigste er å ha en plan for hva du vil oppnå hva er formålet? 
  • Finn ut hva du skal si og hvordan du vil si det. Formidlingsevne er viktig.  
  • Hva illustrerer budskapet best? God grafikk og logikk hjelper målgruppen til å forstå. 
  • Hvilken stil og tone? Det handler om kreativitet, dramaturgi og oppbygging, bildebruk, grafikk, lyd, musikk, stemme og flyt – alt spiller inn for helhetsinntrykket. 
  • Ikke minst lengden. Finn ut hvilken kanal og hvilket format filmen skal produseres i og for. 

Toro animasjonscase

TORO klimasmart mat – dette er et eksempel på animasjon og budskap uten filmopptak. Alt er løst med animasjon for å levendegjøre budskapet. Se hele TORO-caset her.

Toro animasjonscase

 

I Metro Branding produserer vi mye film. Vi har eksperter på video, animasjon, after effects og motion design. Og flinke tekstforfattere, som krydrer det med riktig budskap og gode beskrivelser. For å lage en god film, kreves det et smidig og godt kreativt team som jobber med storyboard, produksjon og etterarbeid.  

Voila! – så er filmen klar til å bli spredd i dine sosiale kanaler – kombinert med kommunikasjon som skal fange interesse. Og husk – gjør den synlig for nettopp dine viktigste målgrupper.   

Her er noen glimt fra vår senior designer og animatør Kristine, som viser tydelig formidling med animasjon: 

Allvit animasjonssnutt

Norwegian Broker Båt animasjonssnutt

GLAVA animasjonssnutt

Bertel O. Steen animasjonssnutt

NKI og Treider animasjonssnutt