Internasjonal undersøkelse om content marketing: Look to America!

Vi kommuniserer med mennesker, ikke med segmenter!

Internasjonal undersøkelse om content marketing: Look to America!

USA ligger som regel foran resten av verden. Hva som skjer der vil mest sannsynlig komme hit også. Bare se på utviklingen innen lineær TV. I Norge er vi så vidt i gang med å dele ut sluttpakker til TV-kanalene, mens den tradisjonelle TV-en i USA har vært begravet lenge. Dersom du ønsker å være i forkant, kan det lønne seg å se mot USA.

USA skiller seg ut
International Content Marketing Forum (ICMF) undersøkte nylig hva nesten 600 kommunikasjonsledere i ni land hadde å si om content marketing nå og i fremtiden. Undersøkelsen, ICMF Barometer, tok for seg åtte europeiske land, der Norge var ett av dem, samt USA. Og det var USA som skilte seg markant ut.

Stor tro på content marketing
Undersøkelsen viser at man i USA har svært stor tro på content marketing som effektivt virkemiddel. Vi kan blant annet se at:

- 6 av 10 selskaper i USA har en definert innholdsstrategi, mens kun 4 av 10 i Europa har strategien på plass. Og av de som har det, er Norge det landet som kommer dårligst ut når det gjelder å følge strategien.

- I USA har man tro på å samle innholdsproduksjonen i ”newsrooms” i stedet for at bedriften delegerer ansvar og oppgaver internt og eksternt. I Norge er det, i følge undersøkelsen, mindre stemning for dette.

- Bedriftene i USA vil bruke mer penger på content marketing i fremtiden, samtidig som de er villige til å investere mer i promotering av innholdet. I Norge vil så mange som 85 % øke sine content marketing-budsjetter, men de ønsker foreløpig ikke å promotere innholdet i like stor grad.

- I USA tror 82 % av de spurte at content marketing vil bli et stadig viktigere virkemiddel i kampanjer (”tidsbegrensede kommunikasjonsprosjekter”). I Norge er man igjen litt mer skeptiske (65 %).

Se og lær
De amerikanske bedriftene virker å ha større tro på content marketing til sin kommunikasjon, både som et merkevarebyggende og salgsutløsende virkemiddel. Det kan være fordi det satses, planlegges og måles mye mer i USA, noe som fører til bedre og mer målrettet innhold som skaper større effekt.

Kvalitet fremfor kvantitet
- I fremtiden vil de smarteste organisasjonene produsere mindre innhold, men av høyere kvalitet. På dette punktet er enigheten stor blant landene som deltok i undersøkelsen, sier Paal-André Schwital i Metro Branding, som er Norges representant i ICMF.

88 % av de norske respondentene mener at de smarteste organisasjonene vil produsere mindre, men bedre, innhold i fremtiden.

Vinnerne i fremtiden blir de virksomhetene som fokuserer på en gjennomarbeidet strategi, solid målgruppeinnsikt og kontinuerlig måling av effekt for å skape gode opplevelser hos de menneskene man ønsker å kommunisere med. Og akkurat det er det viktig å huske på: Vi kommuniserer med mennesker, ikke med segmenter!

Om undersøkelsen
For andre året på rad har International Content Marketing Forum (ICMF) gjennomført en internasjonal undersøkelse om content marketing. 600 bedrifter og organisasjoner i Danmark, Kroatia, Norge, Polen, Tyskland, Slovenia, Sveits, USA og Østerrike deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført av det sveitsiske analysebyrået zehnvier. Metro Branding er Norges representant i ICMF.

Resultatene fra content marketing-undersøkelsen ble presentert da ICMF møttes i New York i forrige uke.

På bildet øverst i artikkelen, fra venstre: Gemma Rainer (The Content Council, USA), Urszula Radzińska (Aude, Polen), Pieter Vereertbrugghen (Cypres, Belgia), Viviane Egli (CMF/ Primafila, Sveits) og Paal-André Schwital (Metro Branding, Norge).

Vil du vite mer om undersøkelsen?
Kontakt Norges representant i ICMF, Paal-André Schwital i Metro Branding, på epost paal.andre@metrobranding.no eller telefon 90158390.